1.8.2018 / Gösterim Sayısı : 1442

Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU) için Tarımsal Uygulamalar Projesi Kapsamında “Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı” gerçekleştirildi

#Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU) için Tarımsal Uygulamalar Projesi Kapsamında “Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı” gerçekleştirildi

​Bakanlığımızca, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi ile birlikte yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU) için Tarımsal Uygulamalar Projesi kapsamında “Ekosistem Hizmetleri” konulu çalıştay, Daire Başkanı Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ferhat HAN, FAO Alt Bölge Ofis Koordinatörü Viorel GUTU, , Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatları, Üniversiteler ve STK’ların katılımıyla 26-27 Temmuz 2018 tarihlerinde Erzurum Dedeman Hotel’de  gerçekleştirilmiştir.

Daire Başkanımız Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK ve FAO Alt Bölge Ofis Koordinatörü Viorel GUTU’nun açılış konuşmalarından sonra Proje Teknik Lideri Fatih BOZDEMİR, proje hakkında genel bir tanıtım sunusu gerçekleştirmiştir.

Bozkır ekosistemine uygulanmakta bir araç olan, ekosistem tabanlı uyum (ETU), çalıştayda yine bir iletişim öğesi olarak ele alınmış olup, çalıştay sırasında, ekosistemler kapsamında tarımsal öneriler üzerinden iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte, Ekosistem Tabanlı Uyum (EBA) ile daha doğru bir bütünleşme sağlanmasına hizmet eden ekosistem hizmetleri için ortak bir payda teşkil eden, AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 2000 kapsamında tanımlanan bir çalışma ortamını da büyük ölçüde oluşturacaktır.

Ayrıca Projenin, paydaşlar ve hedef kitleler arasında aktarılacak ve yayılacak bir ekosistem hizmetleri el kitabının oluşturulmasına yönelik yol haritasından faydalanabileceği veya bu görüşün benimsenebileceği, teknik müzakere platformu olması amaçlanmıştır. Bu nedenle, çalıştaydan kısa bir süre sonra, Bakanlığımız ve proje danışmanları tarafından onaylanacak kalitede bir çalışmanın gerçekleştirileceği, 2500 el kitabının basılması planlanmaktadır.

Çalıştay, Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisinin hazırlanmasında Ulusal ve Yerel düzeyde neler yapılabileceği konusunda, oluşturulan gruplar tarafından yapılan tartışmalar neticesinde, elde edilen önerilerin katılımcılara sunum yapılarak aktarılması ile sonlandırıldı.

''