Laboratuvar Hizmetlerimiz

Bilindiği üzere, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 inci maddesinin (ç) bendi ve 508 inci maddesi ile 19/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 7 inci ve 19 uncu maddeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yönergesinin, (h) bendinde,  toprak ve sulama suyu ilgili analizleri yapmak veya yaptırmak, (l) bendinde de toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışmaları ile ilgili mevzuatı hazırlamak izlemek, konusu ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapma çalışmaları, Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir.

Ayrıca, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, 12.10.2005 tarihinde kurulmuş olup, 2006 yılında faaliyete geçmiştir. Laboratuvar, 5 yıl süreyle eski hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmüş, 2011 yılında yeni binamıza taşınarak faaliyetine devam etmektedir.


GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TOPRAK, BİTKİ VE SULAMA SUYU ANALİZ LABORATUVARI TÜRKAK'TAN AKREDİTE BİR LABORATUVARDIR.


Akreditasyon ile analiz sonuçlarının, güvenilir olması ve analizlerin, uluslararası kabul görmesi, gereksiz deney ve analiz tekrarlarının önlenerek, ilave deney ve analiz masraflarını azaltılması amaçlanmıştır.

Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri Toprak Analiz Laboratuvarları

ANKARA (TRGM)                                       ADIYAMAN                                    

AFYON (3)                                                    ANTALYA

AYDIN                                                          BALIKESİR

BURSA                                                          DENİZLİ

ELAZIĞ                                                        DİYARBAKIR

KOCAELİ                                                     KAYSERİ

MERSİN                                                        MANİSA (2)

SAMSUN                                                       MUŞ   

SİNOP                                                           SAKARYA

TUNCELİ                                                     UŞAK

 

 (TÜRKİYE GENELİ 232 LABORATUVAR)

Lise/Üniversitelere Bağlı Toprak Analiz Laboratuvarları24
Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Toprak Analiz Laboratuvarları22
GTHB İl/İlçe Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarları23
İl Özel İdare Toprak Analiz Laboratuvarları6
Ziraat Odaları Toprak Analiz Laboratuvarları47
Özel Toprak Analiz Laboratuvarları93
Ticaret Borsası Toprak Analiz Laboratuvarları14
Büyükşehir Belediyeleri Toprak Analiz Laboratuvarları3


''