Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Tarımsal alt yapıyı düzenleyerek, kırsal alanı yaşanabilir hale getirmek ve kalkınmayı sağlamaktır.
Vizyonumuz; Kırsalın, çalışan, üreten, yaşanan ve korunan alanlar haline getirilmesidir.

''