T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SULARDA TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİĞİN KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ PROGRAMI DÜZENLENMİŞTİR

Yayın Tarihi : 13.11.2019

Genel Müdürlüğümüz, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı tarafından 4-8 Kasım 2019 tarihleri Antalya ili Manavgat ilçesinde  "Sularda Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü ve Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.  Eğitim, Bakanlığımız İl Müdürlükleri Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürleri ile sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği konusunda çalışan 220 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, çevreye duyarlı olmayan tarımsal faaliyetler sonucunda, yoğun girdi kullanımının etkisi ile toprak ve su kaynaklarının tahribinin hızlandığına dikkat çekilmiştir. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için gerekli olan en önemli girdinin gübre olduğuna işaret eden Sayın TÜRKER,  gübrelerin ve suyun bilinçsiz şekilde kullanımı sonucunda sularda nitrat kirliliğinin her geçen gün arttığını ifade etmiştir. Kirliliği önlemeye yönelik en önemli tedbirin çevre dostu tarımsal uygulamaların teşvik edilerek yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtmiştir.

İzlemeye ve kirliliği önlemeye yönelik uygulamaları kurumsal olarak kayıt altına almanın önemine işaret ederek, parseli göremeyen, üzerindeki ürünü bilmeyen hiçbir sistemin fayda sağlamayacağını ifade etmiştir. Uzaktan algılama, yapay zeka, ve uydu görüntüleri ile ürün deseninin belirlenmesinin nitrata hassas bölgeleri sağlıklı şekilde belirlenmesine ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağını belirtmiştir.

Türker; AB ülkelerinin Nitrat Direktifini uzun yıllardır uygulamalarına rağmen sularda nitrat kirliliği açısından iyileşmenin çok yavaş olduğunu ifade ederek, ülkemizde de bir an önce Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenerek kirliliği önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması gerektiğine işaret etmiştir.

Toplantı Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK'in Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı faaliyetlerini sunduğu konuşmasıyla devam etmiştir. Sayın ÖZBEK konuşmasında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği önlemeye yönelik İl Müdürlükleri tarafından yapılacak çalışmaların önemine işaret ederek konu ile ilgili Bakanlığımızın yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler vermiştir.

Tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 4.763 istasyonda sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etmiş ve  izleme çalışmalarının 20 adet Mobil Laboratuvar ve mobil cihazlarla yürütüldüğüne değinmiştir. Analiz sonuçlarının web tabanlı Nitrat Bilgi Sistemine (NİBİS) kaydedildiği, eş zamanlı olarak takip edildiği vurgulanmıştır. 25 nehir havzasında Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi, bu bölgelerde uygulanacak Eylem Planları ve eylem planlarının fayda/maliyet analiziyle birlikte hazırlanarak ilan edileceğini belirtmiştir.

Ayrıca Daire Başkanlığımız görev alanına giren İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2013-2017 yıllarını kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının oluşturularak uygulandığı hatırlatılmış ve  2018-2022 yıllarını kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanarak uygulamaya konulduğu ifade edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Çukurova Üniversitesi  Ziraat Fakültesi, Isparta  Uygulamalı  Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesinden eğitimcilerin sunum yaptıkları eğitim toplantısında;

Tarımsal Kaynaklı Kirlilik İzleme Çalışmaları,  Sularda Numune Alma Usul ve Esasları, İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları,  Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS), Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması,  İyi Tarım Uygulamaları Kodu kapsamında Hayvansal Gübre Yönetimi, Arazi Yönetimi, Kimyasal Gübreler ve Bitki Besleme, İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğ ve Uygulama Usul Esasları, İyi Tarım Uygulamalarında Teknolojik Yaklaşımlar, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğini Önlemeye Yönelik Sulama Yönetimi, Havza içi hayvancılık tesislerinin izinlendirilmesi ve tarım-tarım çatışması ve Motivasyon Faaliyetleri konularında sunumlar yapılmıştır.

Eğitim toplantısı, İl Müdürlüklerinin tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izlenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar esnasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile tamamlanmıştır.