T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ve Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2020 Yılı Yıllık Plan ve Bütçe Çalıştayı

Yayın Tarihi : 18.12.2019

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından  yürütülmekte  olan  ve  bir  kısım  finansmanı  Uluslararası Tarımsal  Kalkınma  Fonu  (IFAD)  tarafından  karşılanan  Göksu  Taşeli  Havzası  Kalkınma Projesi  (GTHKP)  ile  Kırsal  Dezavantajlı  Alanlar  Kalkınma  Projesi  (KDAKP)  kapsamında 2020 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir. Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. İ. Hakan ERDEN, IFAD Ülke Program Sorumlusu Dr. Taylan KIYMAZ, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Proje Personeli, UNDP Satın Alma Birim Direktörü ve Proje personeli ile illerde projelerde görevli personelin katılımı ile projelere ait 2020 yılı Yıllık Plan ve Bütçeler başarıyla oluşturulmuştur.

Çalıştay iki bölümde gerçekleştirilmiş olup ilk bölümde 09-11 Aralık 2019 tarihlerinde Göksu  Taşeli  Havzası  Kalkınma Projesi  kapsamında Konya ve Karaman illerinin katılımı ile,  ikinci bölüm ise 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde Kırsal  Dezavantajlı  Alanlar  Kalkınma  Projesi kapsamında Adana, Bartın, Mersin, Kastamonu, Osmaniye, Sinop  illeri Proje personeli  katılımı ile  gerçekleştirilmiştir.