T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TOPRAKSIZ VE AZ TOPRAKLI ÇİFTÇİLERE 20.810 DEKAR ARAZİ DAĞITILDI

Yayın Tarihi : 31.8.2022

298 Topraksız Çiftçi Toprak Sahibi Oldu. 

TOPRAKSIZ ÇİFTÇİLERE 20.810 DEKAR ARAZİ DAĞITILDI 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerinin topraklandırılması projesi kapsamında Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi ile Karaman Merkez İlçeye bağlı Süleymanhacı ve Ortaoba Köylerinde 298 topraksız çiftçi toprak sahibi oldu. Proje çerçevesinde çiftçilere 20.810 DEKAR  hazine arazisinin dağıtımı  2021 yılında gerçekleşti.

                                                                       Resim 1

RESİM 1'de görülen fotoğraflar, dağıtım yapılmadan önce yıllarca atıl olan tarım topraklarıdır.

  

                                                                                                                                                           Resim 2

2021 yılında dağıtım projesi gerçekleştikten sonra Resim 2'de görülen ve yıllarca atıl olan tarım toprakları, Kanun amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerine çiftçilik yapmak amacıyla üretime kazandırılmış ve dağıtılan 20.810 dekar arazinin 1 m2'si atıl bırakılmamıştır.

Arazi Dağıtım Çalışma Grup Sorumlusu Selahattin GÜNCİ; "Mülkiyeti hazine adına kayıtlı tarım arazilerinin izlenmesinin ve atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini, Hazineye ait bu arazilerin tarıma kazandırılması ve en uygun şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla birçok bölgede arazi dağıtım projeleri uyguladıklarını dile getirdi. 

HEDEF TOPRAKSIZ VEYA AZ TOPRAKLI ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMAK 

Bu uygulama ile hedeflerinin topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecekleri şekilde hazine arazileri ile topraklandırılması olduğundan,  "Bu uygulama ile ayrıca toprağın verimli şekilde işletilmesini, tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesini, üretimin artırılmasını, köyden kente göçün engellenmesini, istihdam imkânlarının geliştirilmesini ve çiftçilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz" dedi. 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 1987 -2022 YILLARI ARASINDA 1 MİLYON DEKARDAN FAZLA HAZİNE ARAZİSİNİN DAĞITIMI YAPILDI. 

Hazine arazilerinin Kanun gereği çiftçilik yapmak şartıyla verildiğinden  "Projenin uygulamaya geçtiği günden bu tarafa Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa,  Eskişehir, Edirne, Aydın, Ankara, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çankırı olmak üzere toplam 15 ilde, 203 köy/mahalle/kasabada 1 milyon 66 bin 527 dekar hazine arazisi 16 bin 583 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıtıldı.

Halen Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa ve Eskişehir İllerinde 25 köy ve mahallede 179 bin 033 dekar arazi dağıtım çalışmaları devam etmektedir. 

DAĞITILAN ARAZİLER BÖLÜNEMEZ, SATILAMAZ VE KİRAYA VERİLEMEZ

Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanı İmam Ali ÖZCAN konuyla ilgili olarak; "Hazine arazisi ile topraklandırılan çiftçilerimize, komisyon marifetiyle belirlenen bedel karşılığında adlarına tapu tescilleri yapılmaktadır. Bu bedeller tapuların verildiği yıldaki değer üzerinden hesaplanmakta, borçlandırmadan sonra 4 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yılda 10 eşit taksitte ve faizsiz olarak geri ödemeye tabidir" dedi. Dağıtılan toprakların bölünemeyeceğini ve kamu yararı hariç tarımsal üretim dışında kullanılamayacağını,  bu arazilerin Kanunun ilgili hükmü gereği miras hükümleri dışında başkalarına devredilemeyeceği, ipotek edilemeyeceği, satılamadığı ve kiraya verilemediğinden Ülkemizin tarım topraklarının korunduğunu belirtti.