T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

25 NEHİR HAVZASINDA NİTRATA HASSAS BÖLGELER BELİRLENEREK KİRLİLİĞİ ÖNLEMEYE YÖNELİK NİTRAT EYLEM PLANLARI KÖY/MAHALLE BAZLI OLARAK BELİRLENDİ

Yayın Tarihi : 2.9.2022

25 nehir havzasında Nitrata Hassas Bölgelerin (NHB) belirlenmesi ve bu bölgelerde uygulanmak üzere sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri içeren Tarımsal Eylem Planlarının hazırlanması ile uygulanacak tedbirlerin fayda maliyetinin belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Yürütülmekte olan Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesinin kapanış toplantısı 01 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı.

Toplantı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir KARABULUT, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Bakanlığımızın ilgili Daire Başkanları, Paydaş Bakanlıkların temsilcileri, proje yüklenicisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) proje ekibi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden proje danışmanı akademisyenler, çiftçi örgütlerinin merkez teşkilatlarının temsilcileri ile Bakanlığımız ve bağlı kurum/kuruluşlardan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Bakanlığımızın tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar, projeden elde edilen sonuçlar ve sonuçların değerlendirilmesi hususlarında sunumlar yapıldı.

2018-2022 yıllarında uygulanan proje ile 25 nehir havzasında Nitrata Hassas Bölgeler belirlendi. Bu bölgelerde uygulanacak eylem planları hazırlandı. Yine bu proje ile eylem planlarının fayda/maliyet analizi yapıldı.

Proje ile ülkemizdeki 50.549 köy/mahalleden %10,9'u  (5.499 köy/mahalle) nitrata hassas bölge olarak belirlenmiştir. Ülkemiz tarım alanlarının % 29,3'ü (6.647.539 hektar) nitrata hassas bölge olarak belirlenmiş, hayvancılık işletmelerinin % 23,10'u (868.583 işletme) nitrata hassas bölgelerde yer almıştır. Nitrata hassas bölgeler köy/mahalle bazlı olarak belirlenmiş olup kirliliği önlemeye yönelik tedbirleri içeren Nitrat Kirliliği Eylem Planları da köy/mahalle bazlı ve sayısal olarak hazırlanmıştır.

Proje ile her bir havza bazında CBS veri altyapısı ve analiz araçları kullanılarak nitrata hassas bölgeler belirlenmiş ve eylem planları hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar köy bazında raporlanmaktadır. 50.549 köy/mahalle için tüm çalışma ve sonuçları özetleyen "Köy Künyeleri" oluşturulmuştur.

Toplantı, proje sonuçlarının ülkemiz tarımının gelişmesine ve doğal kaynaklarımızın korunmasına önemli katkılar sağlaması hususunda duygu ve düşüncelere ilişkin açıklamalar ile tamamlandı.