T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Nihat PAKDİL ‘in Katılımlarıyla Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yayın Tarihi : 7.9.2022

Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi arasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, araştırma ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi, bünyemizdeki personelin kırsal kalkınma ve arazi yönetimi gibi alanlardaki lisansüstü programlarından yararlanabilmeleri hususlarını içeren İş Birliği Protokolü, Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Nihat PAKDİL ve Ankara Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR tarafından törenle imzalandı. Törende Genel Müdürümüz Sn. Kerim ÜSTÜN ve Genel Müdür Yardımcılarımız ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve ilgili dekanlar ve öğretim görevlileri hazır bulundu.

Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Nihat PAKDİL, konuşmalarında Protokol ile tarım arazilerinin değerlendirilmesinde bilimsel birikimden daha fazla yararlanabilmek için Ankara Üniversitesi ile bir süreç başlattıklarını dile getirdi. Günümüzde iklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yaşamı daha çok fazla etkilediğini; tarım arazilerini daha etkin ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini vurgulayarak, Protokolle düzenlenen işbirliği çerçevesinde Ankara Üniversitesinin bilimsel ve akademik olarak fayda sağlayacağını belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR da dünyada ve Türkiye'de süregelen pandemilerin etkisinin bir süre sonra geçtiğini ancak küresel iklim değişikliğinin dünyanın gündeminden düşmeyeceğini dile getirerek Tarım ve Orman Bakanlığının her geçen gün öneminin daha da arttığını vurguladı. Bakanlığımız ile çalışmalarında 85 milyona hizmet ediyormuş bilinciyle Ankara Üniversitesi olarak akademik ve bilimsel katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

ÜNİVERSİTENİN ARAZİ YÖNETİMİ VE POLİTİKASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İLE DİĞER PROGRAMLARDAN YARARLANMALARI İÇİN TRGM PERSONELİNE KONTENJAN AYRILACAK

Protokol kapsamında; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli Ankara Üniversitenin Arazi Yönetimi ve Politikası Lisansüstü programları ile diğer ilgili lisansüstü programlardan her yıl belirlenecek kontenjanlar dâhilinde yararlanacak ve Genel Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda belirlenen alanlarda (kırsal kalkınma, arazi yönetimi vb.)  araştırma ve uygulama projelerinin hazırlanma ve uygulama süreçlerinde işbirliği yapılacaktır.