T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MÜSİAD’ın Düzenlediği “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenme Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına” Tarım Reformu Genel Müdürü Sn. Burhan DEMİROK Katıldı

Yayın Tarihi : 27.12.2022

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 26 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına" Bakanlığımızı temsilen Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK konuşmacı olarak katıldı.  Müsiad  Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal ÖZEN ve Başkan Yardımcısı Emrullah GÖKHAN da konuşmacı olarak katılım sağladı.

Sayın DEMİROK, konuşmalarında tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade ederek, Türkiye tarım sektörü hakkında genel bilgilerin yanı sıra gıda arz güvenliği için önemli olan Karadeniz tahıl koridoru, kent tarımı, dikey tarım, tarım sigortalarında yapılan 2023 yılı yenilikler ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgiler verdi.

Sayın DEMİROK daha sonra konuşmalarında Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı ile ilgili olarak, 2006 yılından beri aralıksız uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal yapıyı geliştirmek, küçük ve orta işletmelerin tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamak ve yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere %50 hibe desteği verildiğini belirtti.

Program kapsamında 2023 yılında, Hibeye esas proje üst limitlerinin Tarıma Dayalı Yatırımlarda yeni tesis için 5 milyon TL'den 7 milyon TL'ye, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması için 3.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için 3 milyon TL'den 4 milyon TL'ye; Kırsal Altyapıdaki makine-ekipman alımlarında hibeye esas proje tutarı üst limitini 300 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkardık. Diğer yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limitini de 600 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildiğini dile getirdi.

Sayın DEMİROK, 2006 yılından bugüne kadar tamamlanan 16.120 projeye 4.3 Milyar TL hibe ödemesi yapıldığını 9.43 Milyar TL tutarında yatırımın faaliyete geçirildiğini ve bu projelerle de 117.900 kişiye istihdam yaratıldığını dile getirdi.

Sayın DEMİROK konuşmalarının ardından katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.