T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 Yılında Uzman Eller Projelerine 101,1 Milyon TL Hibe Desteği

Yayın Tarihi : 29.12.2022

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri kapsamında tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde ön lisans ve lisans eğitimi almış hak sahiplerinin; bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ve coğrafi işaretli ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında uyguladıkları projelere hibe desteği sağlamaktayız.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Projenin Birinci Uygulama Yılı sona erdi. Proje 2023 ve 2024 yıllarında da uygulanmaya devam edecek. 2022 yılında 1023 hak sahibine toplam 101,1 Milyon TL. hibe ödemesi yapıldı. Verilen bu desteklerle 127,5 Milyon TL. tutarında yatırımın faaliyete geçirilmesi sağlandı.

Genç girişimcilerimiz çoğunlukla Hayvansal Üretime Yönelik konularda proje uyguladılar. 1023 projenin 963'ü Hayvansal Üretim 46'sı bitkisel üretim yatırım konularında. 14 proje de bu ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesine yönelik proje konusunda. Eğitimli gençlerimizin uyguladıkları projelerle tarımsal üretimde, hayvancılıkta doğru ve etkin uygulamalarla verimlilik ve süreklilik sağlanıyor.

Veteriner hekim, ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, gıda teknikeri, su ürünleri mühendisi… Mesleğini eline almış gençlerimiz proje ile üretim hayatına başladılar. Hem köylerine hem de diğer gençlere örnek birer girişimci oldular.

Projelerini ve uzman eller uygulamaları ile ilgili düşüncelerini hak sahibi gençlerimizin kendilerinden dinlemek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.