T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜ SAYIN BURHAN DEMİROK “TARIM VE ORMAN GENÇLİK KONSEYİ”NDE GENÇ ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Yayın Tarihi : 9.01.2023

Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin katılımlarıyla 06-08 Ocak 2023 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirildi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK, Konseyde Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği hibe programlarımız hakkında bilgilendirmelerde bulundu, gençlerin tarım sektöründe kalmasının önemine değindi.  

Sayın DEMİROK gelecek yüzyılda tarımın stratejik sektör olmasından bahsettiği sunumunda ülkemizin genç nüfus oranının AB ülkelerinin ortalamalarının üzerinde olduğunu, genç, dinamik bir nüfusa sahip olduğumuzu ve gençlerin tarımda çalışmaları için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak dün olduğu gibi bugünde desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Sayın DEMİROK, sunumunda "Tarım Yoksa Üretim Yok Gelecek Yok" söylemiyle yeni tarım vizyonumuz SenÜretYeter biz desteklemeye hazırız vurgusu yaptıktan sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün genel yapısı ile ana faaliyet konularından iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma desteklemeleri, Uzman Eller, Çiftçi Kayıt sistemi (ÇKS) gibi konularda bilgi verdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKDYP), Uzman Eller, TARSİM, gibi faaliyetlerde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak projelerde öncelik sağlandığını, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe kalması için ek puanlar verildiği konusunda dinleyicileri bilgilendirdi.

İki gün süren Tarım ve Orman Gençlik Konseyde Sayın DEMİROK genç çiftçilerle istişarelerde bulunarak genç çiftçilerin sorularını cevapladı, önerilerini dinledi.