T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KORUMA ALTINDAKİ BÜYÜK OVALARIMIZIN SAYISI ARTIYOR

Yayın Tarihi : 12.01.2023

2023'TE KORUMA ALTINDAKİ BÜYÜK OVALARIMIZIN SAYISI 500'E ULAŞACAK

Büyük ovalar tarımsal üretim potansiyeli yüksek ve yanlış kullanımlar sonucu risk altında olan %8 eğimin altında ve yaklaşık 100 ha ve daha büyük alana sahip ovalardır.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Büyük Ova Koruma Alanı" olarak belirlenmektedir.

Büyük ovaların belirlenmesi ve koruma altına alınarak "Büyük Ova Koruma Alanlarının İlan Edilmesine" yönelik iş ve işlemler Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toprak Koruma Ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Aynı zamanda, verimli arazilerin etkinliğini arttırmak, toprak üzerindeki sektörler arası rekabeti düzenlemek, arazi ve toprak talanının, çoğunlukla verimli arazilere sahip ovalarda yoğunlaşmasını engellemek, gıda güvenliği ve güvencesinin verimli arazilerin sürdürülebilir korunmasının sağlanması amacına yönelik çalışmaların yürütülmesi devam etmektedir.

72 ilde toplam 440 adet büyük ova

Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, 2022 yılında ilan edilen 11 adet büyük ova ile birlikte 72 ilde toplam 440 adet büyük ova koruma alanı belirlenmiştir.

Ülkemizin toplam tarım arazi varlığı içerisinde sınırları çizilen 440 adet Büyük Ovanın kapladığı alanın toplamda 9.3 milyon hektara ulaştığı görülmektedir. 

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda; toprakların korunması, arazi kullanımı ve koruma dengesinin sağlaması için büyük ova koruma alanlarının sayılarının arttırılması çalışmalarımız hızla devam etmekte olup Büyük Ovaların sayısının 2023 yılında 500'e ulaşmasını hedeflemekteyiz.

Geleceğimiz olan tarım topraklarını korumaya devam ediyoruz.

#Tarım Yoksa Gelecekte Yok