T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMDE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Yayın Tarihi : 3.04.2023

​5488 Sayılı Tarım Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören Kanun tasarısı 23 Mart 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanı onay ve yayım sürecine girmiştir.

Kanun tasarısında sözleşmeli üretim ile ilgili hükümlerde değişiklik öngören düzenlemeler de yer almaktadır.

Sözleşmeli üretimle ilgili düzenlemelerin uygulanmasına yönelik alt yapısının oluşturulmasına yönelik yönetmelik çalışmalarına Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordinasyonluğunda başlanmıştır. Bu bağlamda 31.03.2023 tarihinde Genel Müdürümüz Sn. Burhan DEMİROK başkanlığında ilgili Genel Müdürlüklerin yetkililerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sayın DEMİROK açılış konuşmasında, tarımsal üretimin planlanmasından ürünün pazara sunumuna kadar olan süreçte sözleşmeli tarımın önemine değindi. Özellikle tarımsal üretime dayalı sanayinin hammadde ihtiyacının karşılanması, piyasaya ürün temininde sürekliliğin sağlanması açısından da sözleşmeli üretimin ön plana çıktığını bu meyanda yapılacak çalışmaların sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, 5488 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi değişikliği ile ilgili birimlerin genel görüşleri alınarak süreç ile ilgili yol haritası belirlenmiş,  yönetici ve teknik düzeyde çalışma grubu oluşturularak çalışmanın en kısa sürede tamamlanması kararı alınmıştır.