T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA PROJELERİMİZLE KIRSALDA YENİ HİKAYELER YAZIYOR, GELECEĞİ KIRSALDA ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Yayın Tarihi : 11.04.2023

Kırsal kalkınma projelerimizle sadece kırsal kesime değil, ülke kalkınmasına da katkı sağlıyoruz. 3 bin 711 köy, 108 ilçe ve 15 ilde üreticilerimize farklı konularda %70-100 arasında destekler veriyoruz.

Kırsal kalkınma çabalarımızın odağını oluşturan köylerde, gelir düzeyi düşük, küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim yapan çiftçilerimizi destekleyerek gelir düzeylerinin artması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini hedefliyoruz.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) ile; Konya, Karaman, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Ordu, Tokat, Sivas, Yozgat ve Çorum illerinde yoksulluğu azaltıyor, üreticilerimizin gelirini artırıyoruz.

Projelerimizle bugüne kadar, 17 bin 198 kadın ve 7 bin 371'i genç olmak üzere toplam 56 bin 679 kişiye farklı konularda destek verdik, vermeye devam ediyoruz.

247 köyde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ni Uyguluyoruz

Konya ve Karaman illerinin 11 ilçesi ve 247 köyünde uyguladığımız GTHKP ile; bireysel başvuru yapan kadın ve erkek çiftçiler %70, genç çiftçiler (40 yaş altı) %80, yoksul ve çok yoksul çiftçiler %100, üretici birlikleri ve kooperatifler %80,  KOBİ'ler %70 oranında destekleniyor.  

GTHKP kapsamında, 2018 yılından bu yana, Tarımsal Verimlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi ve Pazara Erişimin Güçlendirilmesi temel başlıklarında destekleme faaliyetleri yürütülüyor.

Yüksek bölgelerde kıt olan arazi ve su kaynaklarının iyi tarım uygulamaları ve iklim değişikliğine duyarlı yatırımlar ile sürdürülebilir yönetimi sağlanarak, tarımsal verimlilik ve karlılık arttırılırken, üreticilerin pazar bilgilerinin ve bağlantılarının iyileştirilmesi yoluyla da çiftçilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler uygulanıyor.

2 Bin 718 köyde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ni Uyguluyoruz

Yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerimizin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla 2018-2027 yılları arasında iki aşamada gerçekleştirilen KDAKP; 8 il, 68 ilçe, 2.718 köyde uygulanıyor.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu, Sinop, Bartın ve Çankırı'da;

Kümelenmeyi Destekleyen Ekonomik Altyapı Yatırımları,

Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu,

Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırım,

Bölgesel Markalaşma ve Coğrafi İşaret, Bilgi Yönetimi ve Güney-Güney İş birliği ve Kapsayıcı Kırsal Finans konularındaki destek oranları %70-100 arasında değişiyor.

Kümelenme Yatırım Ortaklığı-Bireysel Hibeleri %70, Genç Girişimcileri %70, Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımları: Kooperatifler, Birlikleri %75, Göçerleri %80, Çok Yoksul ve Yoksul Haneleri %100, Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımlarını %100 oranında destekliyoruz.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Osmaniye'de, 2023 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe'de belirlenen hibe, demonstrasyon ve altyapı desteklerine ek olarak, yeni destek paketleriyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Bunlar arasında; Taşınabilir GES, 2 tonluk İçme Suyu Tankı ve Portatif Hayvan Çadırı yer alıyor.

746 köyde, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi'ni Uyguluyoruz

Entegre peyzaj yönetiminin güçlendirilmesi, hedeflenen bölgelerdeki kırsal topluluklar için iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapıya erişimin artırılmasını hedefleyen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP);

Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi (Ordu, Tokat) ve Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum) olmak üzere iki ayrı havzada, 5 il, 29 ilçe, 746 köyde uygulanıyor.

​Projeyle,

İklim Dostu Tarım ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri,

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları,

Kırsal Kesim İçin Gelir Yaratma ve Geçim Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi,

Mera Rehabilitasyonu ve Yönetimi,

Sürdürülebilir Tarımsal Değer Zincirleri,

Sürdürülebilir Tarımsal Ürünlerin Markalaşma ve Pazarlanması konularında üreticilerimizi %50 oranında destekliyoruz. 

GTHKP, KDAKP ve TULIP projelerinde belirlenen destek konularından yararlanmak isteyenler, bağlı bulundukları İl ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirler. Güncel duyuruları, İl Müdürlükleri web sayfaları, sosyal medya hesapları ve UNDP Türkiye web sayfasından takip ederek başvurularını yapabilirler.