T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÜRETİCİLERİMİZİN TARIMSAL SULAMA AMAÇLI SU KULLANIM ÜCRETLERİNİ %50 ORANINDA DESTEKLİYORUZ

Yayın Tarihi : 26.04.2023

Tarım politikaları amaçları doğrultusunda 6172 sayılı kanun kapsamında kurulan Sulama Birlikleri ile 1163 sayılı kanun kapsamında kurulan Sulama Kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında, tarımsal üretim yapan çiftçilerin, tarımsal verimlerini artırmak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak üzere, su kullanım hizmet bedellerinin desteklenmesi amacı ile 26/4/2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7179 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılmıştır. 

Karar kapsamında,

  • 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklı su kullanım hizmet bedelinin %50' sinin destek olarak ödenmesine,
  • Sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin %50'si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenmesi şartıyla su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan %50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine ödenmesine,
  • 1163 sayılı Kanun kapsamında kurulan sulama kooperatifleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin %50'si Bakanlık ilgili bütçesinden üreticilere ödenmesine,
  • Uygulamanın 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında bir defaya mahsus olarak uygulanmasına, 

Karar verilmiştir.​