T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÜRETİCİLERİMİZİN TARIMSAL SULAMA AMAÇLI SU KULLANIM HİZMET BEDELİNİN YÜZDE 50 DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yayın Tarihi : 8.05.2023

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: 2023/29) 06/05/2023 tarihli ve 32182 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile 6172 sayılı kanun kapsamında kurulan Sulama Birlikleri ile 1163 sayılı kanun kapsamında kurulan Sulama Kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında, tarımsal üretim yapan üreticilerin, tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteğinden faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda;

- Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50 desteklenmesine yönelik başvuru şartları,

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatları tarafından, Sulama Birliklerinden tarımsal su kullanan üreticilerimizin desteklemeden faydalanmasına ilişkin usul ve esasları,

- İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri tarafından, Sulama Kooperatiflerinden tarımsal su kullanan üreticilerimizin desteklemeden faydalanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik başvuru esasları, düzenlenmiştir.