T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genel Müdür Sayın DEMİROK, Balıkesir’de Kent Tarımı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklı TDİOSB Proje Sahalarında incelemelerde Bulundu

Yayın Tarihi : 8.05.2023

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK, 35 milyon nüfusa hitap edebilecek önemli bir kavşakta yer alan Balıkesir ilindeki Kent Tarımı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklı uygulamaları açısından büyük öneme sahip Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projeleri ile ilgili mahallinde incelemelerde ve bilgi alışverişinde bulundu. Saha incelemelerine Daire Başkanı Sayın Deniz ORUÇ'ta katılmıştır.

Dünyanın en büyük Sera Kümelenme Projesi olacak Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB alanında yapılan incelemede;

Sayın Burhan DEMİROK, Kent Tarımı Modeli ile üretim merkezlerini, tüketim merkezlerine yakınlaştırarak şehirde yaşayanların daha kısa zamanda taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, nakliyeden kaynaklanan kayıpların azaltılması, yerinde üretim, yerinde tüketim, yerinde istihdam da Kent Tarımı Modelinin hedefleri arasında yer almakta olduğunu,

Kent Tarımı uygulamaları açısından büyük öneme sahip olan Gönen ilçesindeki 8 bin dekar büyüklüğündeki bu alanda Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalar hızla ilerliyor. Projenin uygulanacağı alan tarıma elverişli olmayan alan olup bu alanı tarıma kazandırıyor olmak ayrıca memnuniyet verici olduğunu,  

Bu proje tamamlandığında toplam yatırım tutarı 10 Milyar TL olacaktır. Proje tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 5 Milyar TL katkı sağlayacağını, 

Bu alanda her biri minimum 10 dekar olan jeotermal enerji ile ısıtmalı yüksek teknolojik seralar, üretilen ürünlerin işleneceği-paketleneceği-depolanacağı sanayi tesisleri, Seracılık Eğitim Merkezi, Ar-Ge merkezi kurulacaktır. Bu projeye büyük bir yatırımcı talebi mevcut, yatırımcı talebinin bu kadar yüksek olması beni ayrıca mutlu ettiğini,

Bu alandan yılda 250.000 ton ürün üretilecek ve doğrudan 10.000 kişi istihdam edilecek. Beni en çok sevindiren olay, bu projede istihdam edileceklerin %75'i kadın olacağı,   

TDİOSB alanı içinde jeotermal enerjiye ek olarak güneş enerji santrali (GES) ile rüzgâr enerji santrali (RES) ve bölgede oluşacak tüm atıkların enerjiye dönüştürülmesi içinde biokütle enerji santrali planlandığı,

Proje bu yönüyle tam entegre hibrit sistemli bir yenilenebilir enerji sistemiyle modern ve ileri teknolojik topraksız tarım yapılan jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi olacağı,

Yeni teknolojilerin kullanıldığı, çevreye uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, yeterli büyüklükte, güçlü̈ altyapısı olan, atık yönetimi süreçleri verimli ve sürdürülebilir şekilde tasarlanan sıfır atık ilkesiyle faaliyet gösteren yeşil TDİOSB projesi olacağı,

Proje yer seçimini kesinleştirdiklerini ve en kısa zamanda TDİOSB'ye tüzel kişilik kazandıracakları," hususlarında açıklamalarında bulunmuştur.

Bir Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB de Bigadiç'te kuruluyor.

Sayın DEMİROK, Balıkesir - Bigadiç ilçesinde kurulması planlanan Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB ile ilgili olarak Balıkesir Valisi Sayın Hasan IŞILAK'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılarak proje uygulamaları ve TDİOSB'lere Bakanlığımızca verilen teşvik ve desteklerle ilgili bilgi vermiştir.

  1. “Bakanlığımızca Kent Tarımı modeli kapsamında jeotermal kaynağın bol olduğu, Bigadiç ilçesinde atıl arazileri tarıma kazandırmak için 2.379 dekar alanda Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yatırım analizi ve fizibilite çalışmalarına başlanıldığını ifade ederek proje uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

Sayın DEMİROK ayrıca,  Bigadiç Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB projesinin; İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Denizli, Bilecik, Eskişehir gibi pazarlara lojistik olarak otoyollarla, diğer pazarlara Bandırma Limanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Balıkesir Merkez ve Edremit Kocaseyit Havalimanları vasıtasıyla hava, kara ve deniz yolu bağlantısı bulunduğunu,

  • Proje paydaşlarının, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç Belediyesi, Ege İhracatçılar Birliği, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Ticaret Odası olduğunu,

Bu çerçevede, jeopolitik konumu itibariyle ekonomik faaliyetlerde avantajlar sunan Balıkesir ili Bigadiç ilçesin de kurulacak olan Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin, tarım ve ticaretin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını,

Bu ve benzer projeler ile geleceğin enerjisi geleceğin sektöründe kullanılarak tarım sanayi entegrasyonuna büyük katkı sağlanacağını,

Bigadiç Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin faaliyete geçmesiyle yılda 60 bin ton domates üretimi hedeflendiğini, aynı zamanda proje ile 2.500 kişiye istihdam sağlanacağını, bu istihdamın %75'inin kadınlardan oluşacağını belirterek,

Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacağını,

Proje ile yapılacak yatırımların, sürdürülebilir, çevreci yeşil yatırımlar olup yağmur suyu hasadı, su tasarrufu sağlanacağını ve karbon ayak izinde azalım ile yeşil üretimi teşvik edileceğini,

TDİOSB alanında sera işletmeleri, sanayi işletmeleri, sosyal donatı alanları (banka, okul, kreş, market gibi hizmetler), ihracat ofisi, tarım teknokent merkezleri ve laboratuvar da yer alacağını,

Bakanlık olarak Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'lere hem altyapı inşaatları, hem de buralarda yer alacak yatırımcılara seralar, bu seralarda elde edilecek ürünlerin işleneceği, paketleneceği sanayi tesisleri için destek sağlandığını vurgulamış ve bölge için fırsatlar sunan projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunmuştur.

Bandırma'da RES ile ısıtılan özel serayı ziyareti

Sayın Burhan DEMİROK, Bandırma ilçesinde kurulu ve ısıtmada rüzgâr enerji sisteminden (RES) elde edilen elektrik enerjisi kullanılan özel sektöre ait yüksek teknolojik cam serayı ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın DEMİROK, ziyarette, jeotermal enerji potansiyeli yönünden Avrupa 'da 1'inci,  Dünyada ise 7'nci sırada, jeotermal seracılıkta da dünya lideri olduğumuza vurgu yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanımının yaygınlaştırılması konusunda Bakanlığımızca yapılan çalışmalar konusunda bilgi vermiş,

Balıkesir ilinin TDİOSB kümelenme projeleri ile önemli bir üretim üssü ve lojistik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini,

Hep birlikte gece, gündüz çalışarak zamanda yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme hedefimize bir nebze daha yaklaşmanın gururunu yaşadığımızı ifade etmiştir.