T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dijital ve Sürdürülebilir Tarım için Araçlar-Akıllı Tarım Uzmanlığı Projesi (SAGRE) Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Çekya’da Düzenlendi

Yayın Tarihi : 12.05.2023

Dijital ve Sürdürülebilir Tarım için Araçlar-Akıllı Tarım Uzmanlığı (SAGRE) projesi kapsamında Orta Dönem Değerlendirme toplantısı ve Eğiticilerin Eğitimi Çekya'nın Prag kentinde düzenlendi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programa Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin ortakları Tarım Kredi Teknoloji (TK Teknoloji) ve Adana Çiftçiler Birliği Derneği (AFA) ve Çankaya Üniversitesi (CAUN), Makedonya'dan Ag Futura Technologii Dooel Skopje (AGFT) ve Çekya'dan Plan4All (P4a) ve WIRELESSINFO (WRLS) kurumlarından katılım sağlamıştır.

Proje Orta Dönem Değerlendirme Toplantısı (M3-Midpoint Review Meeting) toplantısı gerçekleştirilmiş, her bir paydaşın görev ve sorumlukları kapsamında yapmış oldukları çalışmalar ile bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Eğiticilerin Eğitimi (LTT Learning/Teaching/Training) programı kapsamında;

İlk olarak Üniversite ve bitişiğindeki arazide peyzaj mimarlığı, gıda ve doğal kaynaklar bölümünün demonstrasyon ve deneysel çalışma alanı ziyaret edilmiştir.

Daha sonraki bölümde Dijital İnovasyon Merkez ve Değişken Oranlı Uygulamalarda kullanılan haritalar, Bilgi Teknolojileri konusunda Seracılık ve Nesnelerin İnterneti (IOT) hususunda bilgi edinilmiştir.

Ayrıca bitki beslemede fosfor kullanımı, hassas tarım ve karar destek sistemleri, tarımda uydu sistemlerinin kullanımı ile sulamada tarım teknolojileri konusunda durum çalışması ile kazanılan bilgiye bağlı olarak bir uygulama örneği çalışılmıştır. Eğitim üç gün devam etmiştir.

Proje ile;

  • Sürdürülebilir akıllı tarım çalışmaları sonuçlarından yararlanacak bir uygulama ekibi ve yapısı oluşturmak,
  • Sürdürülebilir tarım için hassas tarım konseptiyle kimyasal ve biyogübreleme konusunda “Akıllı Tarım Uzmanlığı" Öğrenme programını gerçekleştirmek,
  • Akıllı Tarım Uzmanları için kapasite oluşturmak,
  • Çiftçiler ve diğer tarımsal paydaşlarla etkileşim içinde Akıllı Tarım Uzmanlarının yetkinliği için pilot uygulamalar ve doğrulama çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.