T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ UYGULAMA DESTEK MİSYONU TOPLANTILARI 3-15 MAYIS 2023 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 22.05.2023

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Uygulama Destek Misyonu Toplantıları 3-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Misyon Toplantıları, IFAD'ın ek finansmanı ile gerçekleştirilen projelerde her yıl, yılda en az iki kez yapılıyor. Bu yıl, 3-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Uygulama Destek Misyonu Toplantıları Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, sekiz ilin İl Tarım ve Orman Müdürleri, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli ve proje uzmanları, İl Proje Yönetim Birimleri, fon kuruluşu IFAD'dan; Türkiye Direktörü Gianluca Capaldo, Ülke Program Müdürü Taylan Kıymaz, Danışman ve Misyon Lideri Michele Pirazzoli ve IFAD uzmanları, UNDP Türkiye'den IFAD Projeler Koordinatörü Güray Balaban'ın katılımıyla gerçekleşti.

KDAKP Uygulama Destek Misyonu'nda; projenin genel ilerleme durumu, Kasım 2022 tarihinde Denetim Misyonu'nda varılan anlaşmaların takibi ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen proje alanlarında ek finansman kullanımı gözden geçirilerek yıl sonunda yapılacak olan Denetim Misyonu'nu desteklemek üzere gerekli olan temel adımlar belirlendi.

Misyon Toplantıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz Bölge Proje Yönetim Birimleri tarafından, il bazında gerçekleştirilen faaliyetler ve ilerleme durumları ile ilgili sunumların yapılmasıyla başladı. Misyon süresince, KDAKP'nin genel uygulama süreci gözden geçirilerek, Satınalma, Finans, İzleme ve Değerlendirme, Hedefleme ve Toplumsal Cinsiyet, Tarımsal Üretim ve Verimlilik, Pazarlama ve İş Geliştirme, İletişim ve Bilgi Yönetimi konularındaki ilerleme durumu misyon heyeti ile paylaşılarak görüş ve önerileri alındı.

15 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısında, Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, 2023 Yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe'de belirlenen faaliyetler doğrultusunda uygulamaların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Projenin “İzleme ve Değerlendirme" açısından faaliyetlerin etkinliğinin ölçülerek ara dönem raporunun hazırlanması amacıyla çalışmaların başladığını belirten Sn. Özevren, 2024 yılı yatırımlarının uygulama alanlarının belirlenmesi açısından da oldukça faydalı olacağını belirtti.

IFAD heyeti ise, 2023 yılı faaliyetlerinin genel ilerleme durumunun oldukça iyi olduğunu, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Osmaniye'de, Taşınabilir GES, 2 tonluk İçme Suyu Tankı ve Portatif Hayvan Çadırı'nın yer aldığı ek destek paketleriyle ilgili onay sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.