T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK, NİTRAT EYLEM PLANLARI VE ÇEVRE DOSTU TARIMSAL UYGULAMALAR KONUSUNDA TARLA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Yayın Tarihi : 23.05.2023

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) tarafından finanse edilen Nitrat Eylem Planları için İzleme ve Raporlama Metodolojisinin Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi" kapsamında; 16 Mayıs 2023 tarihinde Manisa İli Turgutlu ilçesi Çampınar Köyü ve  17 Mayıs 2023 tarihinde İzmir İli Menemen ilçesi Buruncuk Köyünde tarla günü etkinlikleri, 18 Mayıs 2023 tarihinde İzmir ili Menemen ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çiftçilerimizin  ve üretici örgütlerinin, tarımsal kaynaklı kirlilik, Nitrat Eylem Planları(NEP) ve çevre dostu tarımsal uygulamalar konusunda farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen tarla günü etkinlikleri ve bilgilendirme toplantısına; Daire Başkanı Saliha AKBAŞ ve proje ekibi, İzmir ve Manisa İl Tarım Orman Müdürleri, İzmir ve Manisa illerinden çiftçi ve çiftçi örgütleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  Ege Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden proje danışmanı akademisyenler, teknik personel katılım sağladı.

Manisa ve İzmir illerinde düzenlenen tarla günü etkinliklerinde, projenin NEP tedbirlerine ilişkin örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi amacı ile yürütülen demonstrasyon faaliyetleri kapsamında; özellikle hayvansal gübrenin araziye farklı yöntemlerle tatbik edilmesi ve diğer çevre dostu tarımsal uygulamalar ve bu uygulamaların sonuçları çiftçilerimizle paylaşılmıştır. Etkinliklere yaklaşık 200 çiftçi katılım sağlamıştır.

Bilgilendirme toplantısı İzmir-Menemen'de gerçekleştirilmiş olup, 250 kişi katılım sağlamıştır. Toplantı açılış konuşmasında; Daire Başkanı Saliha AKBAŞ,  tarımsal üretimde verimliliği artırmak için gerekli olan en önemli girdinin gübre olduğuna işaret ederek, sürdürülebilir tarım, yaşanabilir çevre ve kırsal kalkınma için; toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın koruma ve kullanma dengesini gözeterek üretim yapılmasının önemini vurgulamış gübrelerin ve suyun bilinçsiz şekilde kullanımı sonucunda sularda nitrat kirliliğinin her geçen gün arttığını, kirliliği önlemeye yönelik en önemli tedbirin çevre dostu tarımsal uygulamaların teşvik edilerek yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtmiştir.

Toplantıda projeyle ilgili genel bir bilgilendirme yapılarak, özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar ve deneyimler paylaşılmıştır. Ayrıca tarımsal kaynaklı kirlilik, kirliliğinin nasıl oluştuğu, Nitrata Hassas Bölgeler, NEP ve Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışmaları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Uygulamaları yaygınlaştırmak ve çiftçimizi eylem planlarını uygulamaya teşvik etmek için çevresel destek ve teşvikler anlatılmıştır.

Toplantı, Proje danışmanı akademisyenler tarafından NEP ve çevre dostu tarımsal uygulamalar konularında sunumlar yapılarak verilen kapsamlı bilgilerin ardından katılımcıların konu ile ilgili sorularının cevaplandırılmasıyla tamamlanmıştır.​