T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ’nde ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE “YÖNETİM KOÇLUĞU EĞİTİMLERİ”VERİLMEYE BAŞLANDI

Yayın Tarihi : 26.05.2023

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Konya ve Karaman'ın 247 köyünde yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nde (GTHKP) çiftçi örgütlerinin desteklenmesi öncelikli faaliyetler arasında yer alıyor.

GTHKP'nin “Pazara Erişimin Geliştirilmesi" bileşeni altında ilk defa Karaman'da uygulanmaya başlanan “Yönetim Koçluğu Eğitim Programı" kapsamında, pazarlamaya yönelik kapasite oluşturularak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Eğitim programının ilk aşamasında, çiftçi örgütlerine eğitim desteği sağlanarak bilgi ve birikimlerinin artırılması, sonraki aşamada ise dört ay boyunca, kuruluşunu tamamlamış beş çiftçi örgütüne “Yönetim Koçluğu Hizmeti" sağlanarak faaliyetlerinin takibi ve profesyonel yönlendirme hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Karaman'da 2022 yılında başlatılan “Yönetim Koçluğu Eğitimleri" 2023 yılını da kapsayacak şekilde bütüncül bir programdan oluşuyor. İlk aşamada, Karaman'da 12 çiftçi örgütü belirlenerek, her birine, bir-iki gün süren eğitimler verildi.

Eğitimler süresince, 22'si kadın olmak üzere 119 kişiye, “Kooperatifler İçin Kalkınmanın Önemi, Kooperatif Mevzuatı, Kooperatif Organları ve Yetkileri, Kooperatif Bütçe ve Mali Yönetim, Başarılı Kooperatif Örnekleri, Misyon ve Vizyon Oluşturma, İş planı ve Fizibilite Hazırlama Eğitimleri, İşletme Kurma-İş kurma ve Süreçleri, İş Geliştirme Süreçleri, Sosyal Medya Reklamcılığı, Yeni Nesil Pazarlama Araçları ve Çiftçi Örgütleri Odaklı Tarımsal Pazarlama" konularında bilgi verildi.

“Yönetim Koçluğu Eğitimleri"nin ikinci aşamasında, beş çiftçi örgütü ile on gün süresince “iş planı" çalışması yapıldı. Programın üçüncü aşamasında, çiftçi örgütlerinin yönetim kademelerine, “idari, teknik, mali, ekonomik, hukuki ve örgütsel" alanlarda “Yönetim Koçluğu" eğitimleri verildi.

Eğitim sürecini tamamlayan kooperatiflerden dördü, GTHKP'nin desteklerinden faydalanmak üzere başvuruda bulundu. Kooperatiflerin iş planlarında yer alan yatırım projelerinin destek görmesi halinde, yönetimsel süreçler ve uygulama aşamaları hakkında gerekli bilgiler de uzmanlar tarafından verildi.

“Yönetim Koçluğu Eğitimleri" ve projenin bölgede yarattığı olumlu gelişmeler sonucunda, GTHKP hedef gruplarında yer alan KOBİ'ler de ilk defa 2023 yılında yaptıkları başvurularla değerlendirmeye alınacaktır.

2023 yılında Konya ilinde de uygulanacak olan “Yönetim Koçluğu Eğitimleri" ile çiftçi örgütlerine, üretim, hasat sonrası, gıda güvenliği/hijyeni, işletme ve pazarlamaya ilişkin konularda eğitim ve kapasite oluşturma desteği verilecektir.

Programla, birlik, kooperatif ve örgütlerin bilgi ve becerileri geliştirilerek, kurumsal gelişim, hasat sonrası katma değer, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında kapasite oluşturmaları hedeflenmektedir.

Böylece, üreticilerin rekabet ortamının devamlılığını sağlamaları ve “yarı-geçimlik tarımdan", “bir iş olarak tarıma" kaymalarının hızlandırılması, diğer taraftan iyi işleyen kooperatif yapıları ile bölgedeki üreticilerin kooperatiflere katılımı ve yeni kooperatiflerin kurulması teşvik edilerek hedef grup arasında yer alan gençlerin yerelde karar alma süreçlerinde etkin rol almasına da katkı sağlayacaktır.

Bölgenin kalkınmasında önemli ölçüde etkisi olan GTHKP, bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerle yerelin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına destek olmaya devam ediyor.