Projeler-İlgili Dökümanlar

----------------------------------------------------------------------------------TEKLİF FORMLARININ DOLDURULMA ESASLARI

 

 Projelerle İlgili Yapılacak Hizmetler ve Karakteristikler EK-1:

Her Proje için ayrı ayrı iki (2) nüsha düzenlenecektir.

(1) – Uygulanmakta olan veya yeni teklif edilecek  proje adı; faaliyet veya alt proje adı yer alacaktır.        

(2) - Uygulanacak faaliyetlere ilişkin birim veya   miktarlar  (adet, ton, doz, da, vs…) yer alacaktır. 

(3) -  Teklifte belirtilen   birim - miktar  maliyetlendirilecektir. 

(4) - Proje kapsamında, Makine-Teçhizat alımlarına ait teklif bölümünde ise; alınması teklif edilecek Mamul  Malın adı (Bilgisayar, Slaj Makinası, Seyyar Selektör, Mibzer..vs..) yazılacaktır. 

(5) - Teklif edilen Makine-Teçhizatın kaç adet olacağı girilecektir. 

(6) - Teklif edilen her bir mamul malın, birim fiyatı yer alacaktır. 

(7) - Bu bölümde her bir faaliyetin   veya alınması planlanan makine teçhizatın tutarları üç (3 yıllık) olarak teklif edilecektir. 

 

Nakit Talep Formu EK-2:

Her Proje için ayrı ayrı iki (2) nüsha düzenlenecektir.        

(1) - Projenin adı yer alacaktır. 

(2) - Teklif edilen ödeneğin, Ekonomik Sınıflandırmanın bütün düzeyleri yer alacak şekilde düzenlenecektir. 

(3) - Teklif edilen ödenek;  Ekonomik Sınıflandırma Dördüncü Düzeyde yer alan ismi ile birlikte yazılacaktır. (Parantez içinde neyin alınacağı hususuna açıklık getirilebilir.) 

(4) -Teklif edilen ödenek miktarı “TL.“   olarak yazılacak ve proje teklif tutarı üç (3) yıllık olarak teklif edilecektir. 

​ 

Projelerin Ekonomik İkinci Düzey Nakit İcmali EK-3:

Form bütün projeler için bir  (1) nüsha düzenlenecektir.

Teklif edilen projelerin Ekonomik Sınıflandırma İkinci Düzeyi oluşturularak, üç (3) yıllık proje teklifleri ve bütün projeler toplanarak, Müdürlüğünüz / Kuruluşunuzun Genel Toplam Teklifi Nakdi İcmali düzenlenecektir. Bir önceki yılın projelere ait harcamaları da ayrıca yer alacaktır.

Teklif formları ve bu formlara ilişkin doldurulma esaslarına ait bilgiler;  www.tarim.gov.tr/bugem adresinde bulunmaktadır.


İrtibat telefonlarımız:

Tel :            ( 0 312 )  258 82 51  - ( 0 312 )  258 82 02

Faks :          ( 0 312 )  258 83 95​

''