Misyonumuz - Vizyonumuz

Misyonumuz
 • Üretimi, verimliliği ve çeşitliliği arttırmak.
 • Üretimde kullanılan girdilerin ve teknolojilerin uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek
 • Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek
 • İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekillerini belirlemek, desteklemek ve yaygınlaştırmak
 • Çayır, mera, yaylak ve kışlakların ıslahı ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak
 • Bitkisel üretimle ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
 • Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 • Genel Müdürlüğün Bilgi İşlem altyapısını hazırlamak.
 • Mevzuat çalışmalarını yapmak.
 • Cari, yatırım ve transfer bütçe çalışmalarını yapmak.
 
Vizyonumuz
 • Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini ve arz güvenliğini sağlayarak sorumluluk bilinciyle sektöre yön veren bir kurum olmak.​
''