13.7.2018 / Gösterim Sayısı : 101893

2018 Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 13.07.2018 Tarihli Duyurusu

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURUL KARARI

(13.07.2018 TARİHLİ DUYURU)

 

                                                                                  

Kurulumuz 11.07.2017 tarihli ve 81385164.774.05/13 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yapılması uygun görülen Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olan Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin olarak Bakanlığımız teşkilat ve görevleri değiştiğinden bu kapsamda;

  1. Unvan Değişikliği Sınavı Genelgesinde belirtilen ortak konu başlıklarının iptal edilerek; 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin Tarım ve Orman Bakanlığı başlıklı 14. bölümünün ortak konu başlığı olarak kabul edilmesine,
  2. Gelen dilekçelerin değerlendirilmesi neticesinde;
    1. Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme programından mezun olanların Tekniker (3. Grup) olarak sınava girmesine,
    2. Tekniker (5. Grup)'ta yer alan: "Besicilik", "Süt Hayvancılığı", "Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği", "Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği" mezunlarının Sağlık Teknikeri grubundan sınava girmesine,

 

Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

SINAV KURULU


 

''