7.9.2018 / Gösterim Sayısı : 4796

Suluova- Amasya Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait revizyon imar planı onayının duyurusudur

       Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 16/08/2018 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir. 11/09/2018 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunur.

Ek Dosyalar

''