7.3.2018 / Gösterim Sayısı : 69788

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Kesin Liste

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan personelin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvurularına ilişkin 20.02.2018 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan sonuçlara yapılmış olan itirazların değerlendirilmesi neticesinde sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste ekte yer almaktadır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sözlü (mülakat) şeklinde yapılacak olup, sınav takvimine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.

Tebliğ olunur. 07/03/2018

''