11.9.2017 / Gösterim Sayısı : 14773

Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzce FAO destekli olarak 2012-2015 yılları arasında bir milyona aşkın bir bütçe ile yürütülen "Ülkesel Coğrafi Toprak Verimliliği ve Organik Karbon (TOK) Bilgi Yönetim Sistemi (UTF/TUR/057/TUR)" projesi kapsamında Türkiye Tarım Topraklarının bazı fiziksel (EC, pH, tekstür, kireç) ve kimyasal (Toplam N, aP, aK OM, aCa, aMg, aMn,aZc, aFe) toprak özelikleri belirlenerek coğrafi veritabanı ve haritalandırılması yanı sıra Türkiye Topraklarının Organik Karbon Dağılım (%) Haritası ile Türkiye Topraklarının Karbon Bütçesi Haritası (t/ha) oluşturulmuştur.

Enstitümüze ait ulusal ölçekteki koordinatlı (mekânsal) toprak verilerinin internet ortamında erişilebilirliğinin sağlanması bu verilerin yetkiler doğrultusunda biçilen roller üzerinden farklı kullanıcılara (paydaşlara) ulaştırılması, veri standartlarının geliştirilmesi, tematik haritalama ihtiyaçlarının giderilmesi, enstitülerimize ait koordinatlı toprak veri tabanının güncellenmesi ve izlenebilirlik çalışmalarının geçekleştirilmesi oldukça önem arz eden bir konudur. Bu amaçla Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde mevcutta oluşturulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri alt yapısı ile entegre olacak şekilde, yukarıda proje kapsamında elde edilen mekânsal verilerin internet üzerinden paylaşımını gerçekleştirmek üzere "Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi" WEB PORTALI oluşturulmuştur. Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı, 3 katmanlı mimari üzerinde çalışan açık kaynaklı veri tabanı, OGC tarafından tanımlanan WCS, WMS, WFS servis standartlarını da destekleyecek şekilde kurulmuştur.

İlk etapta Türkiye topraklarının %karbon dağılımı haritası ile Türkiye Toprakları karbon bütçesi haritası başta olmak üzere Türkiye topraklarının pH, Tuzluluk (EC), alınabilir fosfor (P2O5 kg/da), kireç (%), alınabilir potasyum (K2O kg/da), KDK, bünye haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen bu haritalar, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nün resmi web sitesi (http://arastirma.tarim.gov.tr/toprakgubre) üzerinde kurulan "Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi" portalında paylaşıma açılmıştır.

Enstitü tarafından proje kapsamında oluşturulan haritalara Bakanlık "Tarım Bilgi Sistemi" üzerinden de ulaşmak mümkün olacak şekilde alt yapı geliştirilmiştir.

Bu portal ülkemiz arazi yönetiminin planlanması çalışmalarında kullanılan en önemli kaynaklardan birisi olarak toprak veri tabanı ve haritalarına ulaşımı sağlayacaktır. Toplanan ve belli aralıklarla güncellenecek olan veriler ülkemiz toprak haritalarının oluşturulmasında, tarım, ormancılık ve mera planlamalarında, çevresel etkilerin modellenmesinde, değişik mühendislik dallarında ve entegre tabii kaynakların planlanması ve korunması çalışmalarında da kullanılabilecektir.

Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi linkine ulaşmak için tıklayınız

http://85.25.185.76/tgskmae/starter.aspx

Türkiye Topraklarının Karbon Stok Haritası için tıklayınız

http://arastirma.tarim.gov.tr/toprakgubre/Belgeler/Karbon_Panel/Organik-Karbon-Stok.pdf

Bakanlık Tarım Bilgi Sistemi linkine ulaşmak için tıklayınız

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Link/32/Ulkesel-Cografi-Toprak-Verimliligi-Ve-Organik-Karbon-_tok_-Bilgi-Yonetim-Sistemi

Not: "Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi" üzerinden açılan linkin sol alt köşesindeki "Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi" yazısı tıklanarak portalın Kullanım Kılavuzu içeriğine ulaşabilirsiniz.

''