13.3.2018 / Gösterim Sayısı : 5068

TAGEM- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ürettiği yeni teknolojileri sektöre devretmeye devam ediyor.

#Alata_yeni

Genel Müdürlüğümüze bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve geliştirme projeleri sonucu elde edilen teknolojileri özel sektör ile işbirliği modeli ile Türk çiftçisinin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bölgenin en önemli bitkisel üretim faktörlerinden biri olan limonda Enstitü tarafından yürütülen ''Işınlamayla Elde Edilmiş Kütdiken Limonu Mutantlarının Çekirdeksizlik Özelliklerinin Araştırılması'' projesi sonucu Alata, Gülşen ve Uzun isimli üç adet çekirdeksiz limon çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Çekirdeksiz limon çeşitleri Türkiye'de mutasyon ıslahıyla geliştirilerek tescil edilen ilk çeşitlerdir. Söz konusu limon çeşitleri 5042 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınmış, aynı zamanda çeşitlerin sertifikasyon sisteminin kaynağı olarak virüsten ari bitkileri de elde edilerek üretim ve pazarlama hakkı satışı için ihaleye çıkarılmıştır. İhale neticesinde Erşahin Fidancılık ile fidan başına lisans ücreti modeli ile sözleşme imzalanmış olup, ilk sertifikalı fidanların 2020 yılı içerisinde çiftçilere sunulması öngörülmektedir.

"Türkiye'de Muz seleksiyonu ve Karakterizasyonu" projesi kapsamında belirlenen üstün özellikli muz genotiplerinin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü koşullarında performanslarının belirlenerek üstün özellikte yeni muz çeşidi geliştirilmiş olup, bu çeşitlerden Grand Nain çeşidinin seleksiyonları Nefir Zirai Ürünler Ltd. Şti., Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar San. Tic. Ltd. Şti. ve Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. ye doku kültürü için gerekli olan hastalık ve zararlılardan arındırılmış materyaller verilerek sertifikalı muz fidesi üretimine başlanmıştır. Aynı projede elde edilen Alata Azmanı isimli muz çeşidinin ise tescil ve çeşit koruma işlemleri devam etmekte olup, 2019 yılı içerisinde üretime aktarılması planlanmaktadır.

 

"Güney Doğu Anadolu Bölgesine Uygun Biber Genotiplerinin Seçimi ve Geliştirilmesi Projesi" sonucunda İnan 3363 isimli biber çeşidi tescil edilmiştir. Bu biber çeşidi Şanlıurfa biber tipinde olup bölgede ortalama 2500-3000 kg/da olan verim ortalaması; İnan 3363 biber çeşidinde 6000 kg/da'ın üzerine çıkarılmıştır. Bu çeşidin üretim ve pazarlama hakları için Anadolu Birlik Holding'in iştiraki olan Beta Ziraat ve Tic. A.Ş. ile lisans ücreti bedeli karşılığı sözleşme imzalanmıştır.

''