Mevzuat

 
 
 
 

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA İZNİ

Soğanlı Bitkilerde Yapılacak Araştırma İzni Başvuruları Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM) yapılacaktır.

Bitki genetik kaynaklarının toplanması, muhafazası ve kullanılması ile ilgili araştırma izni başvuruları Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) yapılmakta ve söz konusu araştırma izinleri, 15.08.1992 tarih ve 21316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında verilmektedir.

Başvurular gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmakta olup; kamu kurumlarında ve araştırma kuruluşlarında çalışanların TAGEM'e resmi yazı ile kurumsal başvuru yapmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK ve Kurumumuz arasında "Yasal İzin Belgeleri" hakkında yapılan değerlendirme sonucu, 26.04.2013 tarihli yazı ile; TAGEM'e yapılacak araştırma izni talebinin TÜBİTAK'a başvuru esnasında istenmemesi, izin belgesi alınan projelerin yürütücülerinden, taahhüt ettikleri tüm hususları yerine getirdiklerine dair Genel Müdürlüğümüzden alınacak bir belgeyi sonuç raporu ile birlikte göndermelerinin istenmesi uygun bulunmuştur. Bu bilgiye;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari  sayfasından da ulaşılabilir.

Araştırma izin başvurularında benzer durum diğer Kurumlar için de geçerlidir. İzin talebi başvurusu, proje kendi kurumunda kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Araştırma Projesi için ekteki belgeler doldurularak TAGEM izin başvurusu yapılmalıdır.

1.    Proje ile ilgili kurumsal üst yazı

2.    Başvuru formu 

3.    Taahhütname

4.    Bitki toplama formu (Bu form, bitki toplama sırasında doldurulup, tohum gen bankalarına tohum örneği teslim edilirken gönderilecektir. Başvuru sırasında projede bahsi geçen bitki isimleri ve lokasyonlar verilecektir.)

''