16.7.2018 / Gösterim Sayısı : 2694

Avrupa Birliği'nin 2013 yılı Ortak Tarım Politikası (OTP) Reformundan Sonra Üretici Örgütlerinin Rolü konulu çalıştay 26-27 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmiştir.

#Teşkilatlanma web

Ülkemizin Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanmasında 2002 yılından bu yana etkin bir şekilde faydalandığı TAIEX (Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından yönetilen Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Enstrümanı) ile çok sayıda faaliyet düzenlenen sektörlerden biri Tarım Sektörüdür. Bakanlığımız ve TAIEX işbirliği ile Ankara’da 26-27 Haziran 2018 tarihinde Ankara Plaza Hotel’de “Avrupa Birliği’nin 2013 yılı Ortak Tarım Politikası (OTP) Reformundan Sonra Üretici Örgütlerinin Rolü” konulu; Bakanlığımız sorumluluğunda olan üretici örgütlerinin temsilcileri, ilgili Bakanlık personeli ve diğer kurumların temsilcilerinin katılım sağladığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanlığı tarafından iki (2) günlük başarılı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştayın açılış konuşması TRGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya; Avrupa Birliği (AB) tarafından Ortak Tarım Politikası ve Üretici Örgütlenmesi konularında 4 farklı uzman; Mr.Guy Lambrechts (Belçika), Ms. Viera Baricicova (Slovakya), Mr.Paweł Smoliński (Polonya) ve Mr. Milen Kyuchukov (Bulgaristan), Türkiye tarafından ise  konuşmacı olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı M. Lokman RAMAZANOĞLU, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Tarım Satış Kooperatifleri Daire Başkanı Seçkin CANİŞ, Tarımsal Ürünler Ticareti Daire Başkanı Nagehan Özsoy katılmıştır. Çalıştayın organizasyonunda TRGM Teşkilatlanma Daire Başkanlığı personeli Dr.Nezaket CÖMERT ve Çalışma Grup Sorumlusu Sami TURAN görevlendirilmiştir.

''