23.7.2018 / Gösterim Sayısı : 1578

Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU) için Tarım Uygulamaları Projesi Kapsamında “Hassasiyet Analizi Çalıştayı” gerçekleştirildi

#Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU) için Tarım Uygulamaları Projesi Kapsamında “Hassasiyet Analizi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Bakanlığımızca FAO ile birlikte yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU) için Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında “Hassasiyet Analizi” konulu çalıştay Genel Müdür Sayın Emin İZOL, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Metin TÜRKER, Daire Başkanı Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, FAO temsilcileri, Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatları, Üniversiteler ve STK’ların katılımıyla 18-19 Temmuz 2018 Tarihlerinde Ankara Crowne Plaza Hotel de gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdür Sayın Emin İZOL’un açılış konuşmasından sonra Proje Teknik Danışmanı Fatih BOZDEMİR proje hakkında genel bir tanıtım sunusu gerçekleştirmiştir. Daire Başkanı Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK dünya da ve ülkemizde iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen değişimler çerçevesinde bu projenin gerçekleşmesinin önemini anlatan bir sunu yapmıştır.

Çalıştay, Proje çıktılarından biri olan ve FAO Genel Merkezinde bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanları tarafından hazırlanan “Bozkır Haritası” nın tartışılması, Yurt içi ve Yurt dışından gelen uzmanların yaptığı sunular ve katılımcıların interaktif olarak katılım sağladığı tartışma oturumlarında hassasiyet analizi hakkında fikir alışverişleri yapılarak sona ermiştir.

Projeye kapsamından bir sonra ki “Ekosistem Hizmetleri” konulu çalıştay 26-27 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilecektir.

''