3.5.2018 / Gösterim Sayısı : 3123

Yalova’da Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi Düzenlendi

#yalova_eğitim_2018

Bakanlığımızca 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında teknik elemanların katılımıyla Yalova ilinde Organik Tarım Hizmet İçi Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul DURMAZ ve Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat PARILDAR'ın açılış konuşmaları ile başlamış olup program kapsamında teknik elemanlara 5 gün süre ile teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Hizmet içi eğitim kapsamında olan bu eğitime Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Şanlıurfa, Bitlis, Trabzon, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Van, Ordu, Samsun illerinden 104 teknik ve sağlık personeli katılım sağlamıştır. Eğitim alan personeller, İl Müdürlüğünce görevlendirilmeleri durumunda Organik Tarım Biriminde çalışacaklardır.

 Eğitimde; Organik Tarımın Dünyada ve Türkiye'deki Durumu, Organik Tarım Kanunu, Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi ve İşleyişi, Organik Bitkisel Üretim, Numune Alma Teknikleri, Organik Tarımda Hasat Sonrası İşlemler (Etiketleme, Logo Kullanımı ve Ambalajlama, Depolama, Nakliye) ,Organik Ürünlerin Pazarlanması, Organik Arı Yetiştiriciliği, Organik Tarım Birimlerinin Görev ve Yetkileri, Organik Tarım Metodu İle Hayvansal Üretim, Organik Tarımda Hayvan Sağlığı, Organik Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması, İletişim Teknikleri, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve Destekler konusunda uzman eğiticiler dersler vermiştir.


''