11.5.2018 / Gösterim Sayısı : 2641

Üzümde Rekolte Tahmin Eğitimi Antalya İlinde Gerçekleştirildi.

#Üzümde Rekolte Tahmin Eğitimi Antalya İlinde Gerçekleştirildi.

Üzümde Rekolte Tahmin Eğitimi Antalya İlinde Gerçekleştirildi

Üzüm ürününde rekolte tahmin çalışmaları; Bakanlığımız İl Müdürlükleri koordinatörlüğünde, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, TARİŞ, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri temsilcilerinden oluşan Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından yapılmakta ve Bakanlığımıza gönderilmektedir.

Rekolte tahmin çalışmalarına katılacak personellerin eğitilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Rekolte Tahmin Komisyonunda görev alan Bakanlığımız il müdürlükleri personeline yönelik olarak 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya ilinde 2 (iki) gün süre ile "Üzümde Rekolte Tahmin Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

Üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı illerimizde rekolte tahmin çalışmalarında görev alan toplam 91 kişi katılım sağlamıştır.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Turcan TEKER tarafından Bağ Tesisi ve Üzümde Rekolte Tahmin Yöntemi, Ziraat Yüksek Mühendisi Esra ALBAZ tarafından Bağ Hastalık ve Zararlıları konularında eğitim verilmiştir.

Eğitim programında, 2017 yılı rekolte çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunlar görüşülmüş ve çözümüne yönelik değerlendirilmeler yapılmıştır.

Örnek bir bağda gerçekleştirilmesi planlanan uygulamalı rekolte eğitimi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Eğitimle ilgili sunumlara Bakanlığımız www.tarim.gov.tr/bugem/kumelenme internet adresinden ulaşılabilmektedir.


''