Personel Listesi

İDARE

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Ahmet KARATAŞ ahmet.karatas@tarimorman.gov.tr 130 Mühendis Müdür
Mehmet Fatih KIZILTAN mehmetfatih.kiziltan@tarimorman.gov.tr 132 Mühendis Müdür Yardımcısı
Dr. Meliha TEMİRKAYNAK meliha.temirkaynak@tarimorman.gov.tr 118 Mühendis Ar-Ge ve Proje Birim Koordinatörü
Özgür KAMİLOĞLU ozgur.kamiloglu@tarimorman.gov.tr 133 Mühendis Kontrol Ve Sertifikasyon Birim Koordinatörü
Durmuş ÇETİN durmus.cetin@tarimorman.gov.tr 121 Mühendis Çeşit Deneme Birim Koordinatörü
Ramazan ÇELİK ramazan.celik@tarimorman.gov.tr 113 Mühendis İthalat ve İhracat Birim Koordinatörü
Murat DÜNDAR murat.dundar@tarimorman.gov.tr 141 Mühendis İşletme Birim Koordinatörü
Ahmet AYCAN ahmet.aycan@tarimorman.gov.tr 115 Araştırmacı İdari Mali İşler Birim Koordinatörü

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Halil AKDOĞAN 139 Mühendis Sistem Sorumlusu

İDARİ MALİ İŞLER BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Kemal GÜÇLÜ kemal.guclu@tarimorman.gov.tr 117 Memur Satınalma ve İhale Bİrimi
Bekir ÇALBALI bekir.calbalı@tarimorman.gov.tr 116 İşçi Özlük Ve Personel
Aysel ŞAKAR aysel.sakar@tarimorman.gov.tr 129 İşçi Birim Personeli
Yasemin KILAR yasemin.kilar@tarimorman.gov.tr 129 İşçi Birim Personeli

ENFORMASYON VE SOSYAL İŞLER

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Gökhan ÖZKARA gokhan.ozkara@tarimorman.gov.tr 121 Teknisyen Enformasyon ve Sosyal İşler Personeli
Salih KUMRU salih.kumru@tarimorman.gov.tr 124 Muhendis Enformasyon ve Sosyal İşler Personeli

ÇEŞİT DENEME BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Sait İsmail YÖRÜK saitismail.yoruk@tarimorman.gov.tr 121 Mühendis Çeşit Deneme Birimi Personeli
Turhan ÇOMAK Mühendis Çeşit Deneme Birimi Personeli
Canan ÇELAPKULU canan.celapkulu@tarim.gov.tr 136 Mühendis Çeşit Deneme Birimi Personeli

İTHALAT VE İHRACAT BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Memet Hanifi TÜRKASLAN hanifi.turkaslan@tarimorman.gov.tr 113 Mühendis İthalat Ve İhracat Birim Personeli
Özgün Burcu İŞBECER ozgunburcu.isbecer@tarimorman.gov.tr 114 Mühendis İthalat Ve İhracat Birim Personeli
Nuray YURDAKUL ÇİFTÇİ 114 Mühendis İthalat Ve İhracat Birim Personeli

İŞLETME BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Ahmet ATEŞ ahmet.ates@tarimorman.gov.tr 141 Tekniker İşletme Birim Personeli
Hüseyin CEYLAN ceylan.huseyin@tarimorman.gov.tr 141 İşçi İşletme Birim Personeli
Recep DEMİR recep.demir@tarimorman.gov.tr 141 Bilgisayar İşletmeni İşletme Birim Personeli
Hasan BEYREK hasan.beyrek@tarim.gov.tr 141 İşçi İşletme Birim Personeli
Cahit IŞIK cahit.isik@tarimorman.gov.tr 142 İşçi İşletme Birim Personeli

KONTROL VE SERTİFİKASYON BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Dr. Orçun Burak ŞAVUR 125-135 Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Sorumlusu
Selahattin Cenk YETİK 136 Mühendis Çimlendirme Laboratuvar Sorumlusu
Hüseyin ACAR huseyin.acar@tarimorman.gov.tr 137 Mühendis Numune Kab.Kayıt ve Değ. Laboratuvar Sorumlusu
Abdullah ARIN abdullah.arin@tarimorman.gov.tr 134 Mühendis Numune Kab.Kayıt ve Değ. Laboratuvar Personeli
Mehmet KUTLU mehmet.kutlu@tarimorman.gov.tr 136 Mühendis Çimlendirme Laboratuvar Personeli
Volkan ALVEROĞLU volkan.alveroglu@tarim.gov.tr 125-135 Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Personeli
Seçil ALTINIŞIK secil.altinisik@tarim.gov.tr 137 Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Personeli
Dr. Meral YILMAZ Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Personeli
Ümmügülsüm ŞEFLEK Laborant Çeşit Safiyet Laboratuvar Personeli
Özgür EROKUTAN ozgur.erokutan@tarimorman.gov.tr - Mühendis Numune Kab.Kayıt ve Değ. Laboratuvar Personeli
Funda ÖZKAN APAYDIN 121 Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Personeli
Cumali AKOĞUL Mühendis Numune Kab.Kayıt ve Değ. Laboratuvar Personeli
Çetin ESEN cetin.esen@tarimorman.gov.tr 139 Mühendis Çimlendirme Laboratuvar Personeli

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Ercan MERT ercan.mert@tarimorman.gov.tr 126 Sivil Savunma Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı
Mestan GÜLTEN mestan.gulten@tarimorman.gov.tr 140 İşçi Güvenlik Personeli
Fettah ÜSTÜN fettah.ustun@tarimorman.gov.tr 140 İşçi Güvenlik Personeli
Hüseyin ATALAY huseyin.atalay@tarimorman.gov.tr 140 İşçi Güvenlik Personeli
Yılmaz GÜNDÜZ 140 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Güvenlik Personeli

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Murat POLAT murat.yeyrek@tarimorman.gov.tr 122 Sayman Sayman
YUKARI