26.10.2017 / Gösterim Sayısı : 13739

Koyun Keçi Türü Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) Hizmet İçi Eğitim Toplantısı, 16-20 Ekim 2017 Tarihleri Arasında Antalya' da Gerçekleştirilmiştir.

#SOYBİS Hizmet İçi Eğitim Toplantısı 16-20 Ekim 2017

05/12/2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği, 05/04/2017 tarihinde Bakanlığımızla Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) arasında imzalanan protokolle; koyun keçi türü hayvanlarda ıslah amaçlı kayıt sistemi olan Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) çalışmaları başlamıştır.

Koyun Keçi Türü Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS)'nin Bakanlığımız il sistem sorumlularına tanıtımına ilişkin hizmet içi eğitim toplantısı, 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya' da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir ANKARALI, Islah birimi sorumlusu Mühendis Ali Rıza AKINCI ve Genel Müdürlüğümüzden konu sorumlusu personeller katılmıştır.

Eğitim toplantısı ikişer günlük iki grup halinde yapılmış olup, Daire Başkanı Dr. Bekir ANKARALI açılış konuşmasında; ıslahın önemi, il müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları, il birliklerinin çalışmalarının koordinasyonu ve denetimine yönelik dikkat edilmesi gerekenlere değinmiştir.

Toplantıya, Mühendis Adem BÖLÜKBAŞI'nın SOYBİS talimatı ve uygulamaya yönelik bir sunumu ile devam edilmiş, Veteriner Hekim Tolga UZUN'un, SOYBİS veri tabanı kullanımını uygulamalı gösteren eğitimi ile birinci gün sonlandırılmıştır.

Toplantının ikinci günü, Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığından Mühendis Ali Rıza AKINCI'nın genel bir bilgilendirme konuşması ile başlamış, akabinde Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine yönelik olarak Veteriner Hekim Kiraz ÖZKAN'ın, Anaç Manda ve Malak Desteklemeleri ve Manda Islah Sistemi (MIS), Yüksek Mühendis Bilgehan ÖZEN'in, Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri ve Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS), Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığından Mühendis Nejat AYDIN'ın, Milli Tarım Projesi, DAP, GAP, DOKAP ve KOP Projeleri, Mühendis Önder ALÇAR'ın, Sürü Yönetimi Desteği ve HİBS, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Dairesinden Veteriner Hekim Murat ULUER'in, Çiğ Süt Desteklemeleri ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) konularındaki sunumlarıyla devam etmiştir.

Eğitim, soruların cevaplandırılması ve genel değerlendirme ile tamamlanmıştır.


''