Konu Arama

Konu Adı
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

Birim Fiyatları​

Örtü Altı Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması ve

Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması Amacıyla Örtüaltında;

Destek Miktarı

(TL/da)

Biyoteknik mücadele desteği120
Biyolojik mücadele desteği400
Örtüaltı paket toplamı520
Biyoteknik mücadele desteği50
Biyolojik mücadele desteği50
Açık alanda paket toplamı100

Başvuru Süreçleri​

2017 yılında Örtüaltı için paket olarak 460 TL/da, Açık alanda ise paket olarak 80 TL/da destekleme ödemesi yapılacaktır. Destekleme ödemesinin uygulama esaslarının belirlendiği "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" 17 Eylül 2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğde belirtilen başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 1/1/2017 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

Kayısı için06/10/2017
Elma ve bağ için06/10/2017
Açıkta domates ve zeytin için20/10/2017
Turunçgil ve nar için31/10/2017
Örtüaltı için29/12/2017

tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2'de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile, üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1'e işlenir, il müdürlükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2'leri en geç;

Kayısı için17/11/2017
Elma ve bağ için17/11/2017
Açıkta domates ve zeytin için08/12/2017
Turunçgil ve nar için12/12/2017
Örtüaltı için12/02/2018

 tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(3) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2'leri sistem çıktısı onaylı olarak, İcmal-3'leri (Ek-5(a)) ise Excel formatında onaylı olarak, ilçe müdürlüklerinden gelen İcmal-1 ile birlikte en geç;

Kayısı için30/11/2017
Elma ve bağ için30/11/2017
Açıkta domates ve zeytin için15/12/2017
Turunçgil ve nar için20/12/2017
Örtüaltı için28/02/2018

 tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, bitkisagligi@tarim.gov.tr elektronik posta adresine bildirilir ve kargo ile gönderilir.

(4) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları mutlaka yazılmalıdır.

     2017 YILI DESTEK MİKTARLARI

ÜRÜNBİYOLOJİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)BİYOTEKNİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)
Örtüaltı (Domates,Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)350

110 (Feromon+Tuzak)

60 (Yalnızca Feromon)

Turunçgil3545 (Feromon+Tuzak)
25 (Yalnızca Feromon)
Domates (Açıkta)-

45 (Feromon+Tuzak)

25 (Yalnızca Feromon)

Elma-35 (Feromon yayıcısı)
Bağ-35 (Feromon yayıcısı)
Zeytin-30
Kayısı-35
Nar35-

 

Uygulama tebliğ ekleri için tıklayınız...

''