Genetik Kaynak Araştırma İzini

SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA İZNİ
A- Yurt içi çalışmaları için araştırma izni

1. Proje kabulünün onaylandığına dair kurumsal yazı

2. Dilekçe Örneği

3. Başvuru Formu

4. Taahhütname

B- SÜGK'ın Yurt Dışına Çıkarılması ile yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de yapacağı araştırmalar için araştırma izni

(Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi İle Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir).

1. Dilekçe Örneği

2. Bilimsel Araştırmalar İçin SÜGK Kullanımı Başvuru ve İzin Belgesi

3. Materyal Transfer Anlaşması (MTA)

4. Ulusal Gen Bankasındaki SÜGK'nın Transfer Anlaşması

5. Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname


BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA İZNİ
 
(Soğanlı Bitkilerde Yapılacak Araştırma İzni Başvuruları Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’ne Yapılacaktır.)
 
1.    Proje kabulünün onaylandığına dair kurumsal yazı
3.    Taahhütname
4.    Bitki toplama formu (Bu form, bitki toplama sırasında doldurulup, tohum gen bankalarına tohum örneği teslim edilirken gönderilecektir.)
 
BİTKİ SAĞLIĞI GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA İZNİ
1.    Proje kabulünün onaylandığına dair kurumsal yazı
3.    Taahhütname
4.   Bitki/Zararlı ve Faydalı Organizma Toplama Formu (Bu form, bitki / zararlı ve faydalı organizma toplama sırasında doldurulup, gen bankalarına / Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne tohum / zararlı ve faydalı organizma örneği teslim edilirken gönderilecektir.)

EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA İZNİ

1-Proje kabulünün onaylandığına dair kurumsal yazı
2-Basvuru Formu
3-Taahütname
4-Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik ve Ekleri (Yurt dışı araştırmalar ve yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de yapacağı araştırmalar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilecek ve ekleri ile başvuru yapılacaktır.)
''