Zirai Mücadele

Reçete ve ÜKD’ye Tabii Bitki Bitkisel Ürün/ Reçete Zorunluluğu Bulunmayan BKÜ Listesi

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince belirlenen 2018 yılı için  Üretici Kayıt Defteri tutma zorunluluğu olan bitki ve bitkisel ürünler ile bu ürünlerde kullanılacak reçeteye tabii Bitki Koruma Ürünleri belirlenmiştir.
Yönetmelik gereği Reçete ve Üretici Kayıt Defteri zorunluluğu olmayan diğer ürünler için ise üreticilerimiz tarafından istemeleri halinde Reçete yazdırabilir ve Üretici Kayıt Defteri tutulabilir.
 

 

Çekirge Mücadelesi (Devlet Yardım Mücadelesi)

Geniş ve toplu alanlarda yayılış gösteren ve topluca mücadelesi gereken zararlı organizmalara karşı girdileri kısmen Devletçe karşılanan ve mücadelesi çiftçiler tarafından yapılan mücadele şeklidir.

Çekirge Mücadelesi Uygulama Prensipleri:

Çekirgeler, özel mülk olmayan sahalarda çıkarak kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zararlı olabilmektedir. Bu şekilde çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlasında olmayan; hazine arazileri, meralar, köyün ortak alanları vb sahalarda çekirge mücadelesi yapılması gerektiği zaman Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde yapılacaktır.

Mülkiyeti kime ait olduğuna bakılmaksızın tespit edilen garsiyat (yumurta bırakma) alanlarında yerli çekirge çıkışları muhtemel olan yerlerin İl, İlçe Müdürlüklerince takip edilerek kontrol altında bulundurulması ile inficarları müteakip nimfler toplu halde iken mücadele yapılması sağlanacaktır. Bu alanlarda yapılacak olan çekirge mücadelesi İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde ve teknik talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.

 İlkbahar aylarında yurdumuzda çöl çekirgesi akını olabileceği ihtimali düşünülerek gerekli tedbirler alınacaktır. Tehlike söz konusu olduğu takdirde keşif, takip ve mücadele organizasyonu ile mücadelenin zamanında yapılması sağlanacaktır. Gerektiğinde teknik eleman ve vasıta ihtiyaçları diğer illerden karşılanabilecektir.

• 2016 yılında çekirge mücadelesi sürvey programı 56 ilde 305.096 dekar alanda planlanmıştır.

• 2016 yılında 46 ilde 101.688 dekar alanda kimyasal mücadele yapılarak 4 ton bitki koruma ürünü kullanılmıştır.

• 2017 yılında 49 ilde 260.867 dekar alanda programa alınmıştır.

Entegre Mücadele

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY)

2015 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Talimatı

Süne Mücadelesi (Eurygaster spp.) Uygulama Prensipleri

Ülkemiz genelinde 2016 yılında uygulanan zirai mücadele çalışmalarının sonuçlarını gözden geçirmek, 2017 yılı programlarını Bakanlığımız prensipleri doğrultusunda hazırlamak ve bu yöndeki ihtiyaçları tespit etmek üzere, teknik toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılara Bakanlık temsilcileri, İl Müdürleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürleri, ilgili Enstitü Müdürlükleri’nin Müdür ve uzmanları ile Karantina Müdürlükleri’nin temsilcileri katılmıştır.

Yapılan bu toplantılarda, 2016 yılı süne mücadelesi de görüşülmüş olup; sonbahar kışlak sürvey sonuçları ile geçmiş yıllardaki epidemi durumuna göre, 2017 yılı program taslakları hazırlanmış ve mücadelenin organizasyonu ile ilgili ilke ve kararlar tespit edilmiştir.

Türkiye 2016 yılı Süne Mücadelesi

• 2016 yılı süne mücadelesi çalışmaları 59 ilde, 600 ekip, 2000 personel ve 9000 köyde 43.583.789 dekar alanda yürütülmüştür.

• Nimf yoğunluğu ve doğal parazitlenme verilerine göre, 35.827.825 dekar alanda süne yoğunluğu önemli olmadığından ilaçlama dışı bırakılmıştır.

• Tamamlanan nimf sürveyleri sonucunda 7.755.964 dekar alanda ilaçlamaya karar verilmiştir.

• 5.779.348 dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır.

• 43.583.789 dekar alanda yapılan sürvey çalışmalarına göre; Mücadele çalışmaları yürütülen alanlardan alınan 11.211 numune üzerinden emgi analizi yapılmıştır.

• Ülkemiz ortalama süne emgi oranı %1’in altındadır.

• 2016 yılı parazitoit üretim miktarı 3.390.000 adet olarak gerçekleşmiştir.

• 2017 yılı süne mücadelesi 59 ilde 46.061.777 dekar alanda sürvey programına alınmıştır.

Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Detaylı içerik bilgilerini görüntülemek için lütfen tıklayınız..​

2015 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Talimat

Desteklemeler

''