Zirai Karantina

Sürvey

1- Candidatus Phytoplasma vitis (Grapevine flavescence doree phytoplasma-FD) Candidatus Phytoplasma solani (Bois Noir Phytoplasma-BN) Sürvey Talimatı (2017)
2- Turunçgil Yeşillenme, Candidatus Liberibacter spp. Sürvey Talimatı (2017)

3- Epitrix similaris Sürvey Talimatı (2017)
4- Batı mısır kökkurdu, Diabrotica virgifera Sürvey Talimatı (2017)

5- Çam Solgunluk Nematodu Bursaphelechus xylophilus Sürvey Talimatı (2017)
6- Kanadı Noktalı Sirke Sineği Drosophila suzukii Sürvey Talimatı (2017)

7- Xylella yaprak yanıklığı Xylella fastidiosa Sürvey Talimatı (2017)
8- Çam çıralı kanseri Gibberella circinata Sürvey Talimatı (2017)

9- Pamuk unlu biti Phenacoccus solenopsis Sürvey Talimatı (2017)
10- Turunçgil sarı damar açılması virüsü Citrus Yellow Vein Clearing Virus (CYVCV) Sürvey Talimatı (2017)

11- San jose kabuklubiti Quadraspidiotus perniciosus Sürvey Talimatı (2017)
12-Ateş yanıklığı Erwinia amylovora Sürvey Talimatı (2017)

13- Kestane kanseri Cryphonectria parasitica Sürvey Talimatı (2017)
14- Kivi bakteriyel kanser Pseudomonas syringae pv. actinidiae Sürvey Talimatı (2017)

15- Şarka virüsü Plum pox potyvirus-PPV Sürvey Talimatı (5.12.2017)
16- Bağda kök uru Agrobacterium vitis Sürvey Talimatı (2017)

17- Turunçgil pamuklu beyazsineği Aleurothrixus floccosus Sürvey Talimatı (2017)
18- Turunçgil Tristeza Virüsü Citrus Tristeza Closterovirus (CTV) Sürvey Talimatı (2017)

19- Domates güvesi Tuta absoluta Sürvey Talimatı (2017)
20- Karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığı Acidovorax citrulli Sürvey Talimatı (2017)

21- Soğan-sak Nematodu Ditylenchus dipsaci Sürvey Talimatı (2017)
22- Patates güvesi Phthorimaea operculella Sürvey Talimatı (2017)

23- Kolombiya Kök-ur Nematodu Meloidogyne chitwoodi Sürvey Talimatı (2017)
24- Patates kist nematodları Globodera rostochiensis, G. pallida Sürvey Talimatı (2017)

25- Patates siğili Synchytrium endobioticum Sürvey Talimatı (2017)
26- Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklüğü_Ralstonia solanacearum Sürvey Talimatı (2017)

27- Candidatus Liberibacter solanacearum Sürvey Talimatı (2017)
28- Duponchelia fovealis Sürvey Talimatı (2017)

29- Hububat hortumlu böceği_Pachytychius hordei Sürvey Talimatı (2017)
30- Palmiye Kırmızı Böceği_Rhynchophorus ferrugineus Sürvey Talimatı (2017)

31- Patates halka çürüklüğü_Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Sürvey Talimatı (2017)
32- Soğanda Beyaz Çürüklük Hastalığı_Stromatinia cepivora Sürvey Talimatı (2017)

33- Turunçgil Uzun Antenli Böceği_Anoplophora chinensis Sürvey Talimatı (2017)
34- Kestane Gal Arısı Dryocosmus kuriphilus Sürvey Talimatı

35- Lasioptera sp. (Diptera:Cecidomyiidae) Sürvey Talimatı
36- Narda Bakteriyel Yanıklık Xanthomonas axonopodis pv. punicae Survey Talimatı

37- Ani Meşe Ölümü Phytophthora ramorum Sürvey Talimatı
38- Ceviz Güvesi Erschoviella musculana Sürvey Talimatı (2017)

39- Çeltik beyaz uç nematodu Aphelenchoides besseyi Sürvey Talimatı
40- Çiçek ve meyve monilyası Monilinia fructicola Sürvey Talimatı (2017)

Drosophila suzuki Sürveylerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Drosophila suzukii Kontrol ve Eradikasyon Talimatı

Sürvey Ta​limatları Klavuz El Kitabı (2012)

​Yeni Model Bitki Sağlık Sertifikası (BSS), Re-Export BSS ve Kağıt Özellikleri [ New Model Phytosanitary Certificate (PC), Re-Export PC and Paper Specifications ]

Yeni Model Ek Deklarasyon Belgesi (New Model Additional Decleration)

Ahşap Ambalaj Malzemesi ISPM15 İşaretleme Yetkisi İptal Edilen, Yetki Alan, Yetki Alan Firma Adresleri ve ISPM-15 Standardına Göre "Isıl İşlem Fırını Kurmak İçin" Yetkilendirilmiş Firmalar Listesi

Bitki Pasaportu için Bitki Sağlığı Rehberi

Desteklemeler

Patates Siğili Hastalığı  (Synchytrium endobioticum )
Destekleme Ödemesi
Bitkisel üretimi tehdit eden karantinaya tabi ve mücadelesi mümkün olmayan hastalık ve zararlıların bulunduğu alanlar karantina kapsamına alınmaktadır. Bu uygulamada amaç, üreticiyi, bulaşık alanlarda zararlı etmenin konukçusu olmayan alternatif bitkileri yetiştirmeye yönlendirmektedir. Karantinaya tabi ve mücadelesi mümkün olmayan patates siğili etmeni ile bulaşık alanlarda ve etrafında oluşturulan güvenlik kuşağında patates üretimi yasaklanmıştır. Yasak nedeniyle üreticilerin uğrayacağı ekonomik kaybı telafi etmek amacıyla, karantina altındaki bu alanların destekleme kapsamına alınmasına ihtiyaçduyulmuştur.
Patates Siğili Hastalığı nedeniyle karantina altına alınan alanlara Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklemesi amacıyla hazırlanan ve yayımlanan Tebliğ hükümlerine göre dekar başına destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Diğer taraftan, 12 ocak 2011 tarih ve 27813 Sayılı Resmi Gazetede  Yayımlanarak yürürlüğe giren  "Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt  Altına Alınması Hakkında Yönetmelik' te, yemeklik patates üreticileri için aynı parsele üç yılda bir defa dikim yapma şartı  getirilmiştir. Bu nedenle, karantina nedeniyle patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçilere yapılan alternatif Destekleme ödemesi  aynı parsel için 3 yılda bir yapılacaktır.
2016 yılında Patates Siğili hatalığı Destekleme Ödemesi yapılacak olup, konuyla ilgili Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2016/22), 29 Haziran 2016 tarih ve 29757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğ esasları doğrulusunda dekara 110 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Zararlı Risk Analizi

Ülkelerin Bitki Sağlığı Koşulları ve Sertifikaları

Ülke Adı Sertifika Adı​
​Afganistan Bitki Sağlık Sertifikası​
​AlmanyaBitki Sağlık Sertifikası ve Re-Export Sertikası
​Avustralya ​Bitki Sağlığı Sertifikası
​Azerbaycan​Bitki Sağlık Sertifikası ve Re-Export Sertifikası
​Bangladeş ​Bangladeş Bitki Sağlık Sertifikası​
​Belçika Yeni Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) ve Re- Export BSS Modelleri​
​Birleşik Krallık ​Kuzey İrlanda Bitki Sağlık Sertifikası
İskoçya Bitki Sağlık Sertifikası
İngiltere ve Galler Bitki Sağlık Sertifikası
Büyük Britanya Bitki Sağlık Sertifikası
Anglo Norman Takımadası ve Manş Adası Bitki Sağlık Sertifikası
Man Adası Bitki Sağlık Sertifikası
​BolivyaZirai Karantina ve Gıda Güvenliği Ulusal Organizasyonu - Tütün İthalatı Koşulları
​Bosna Hersek Bitki Sağlık Sertifikası ve Re- Export​
​Bulgaristan

Uygulamakta Oldukları Bitki Sağlık Sertifikaları​

Düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikaları

Gıda Güvenliği Ajansı Logosu

​Çin Halk Cumhuriyeti Tütün İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları​
​Ecuador Bitki Sağlık Sertifikası​
​Endonezya ​Bitki Sağlık Sertifikası
​Eritre ​Bitki Sağlık Sertifikası
​Estonya Bitki Sağlık Sertifikası​
​Fiji Cumhuriyeti Fiji Cumhuriyeti Bitki Sağlık Sertifikası ve İthalat Permisi Modelleri
Gabon​ Cumhuriyeti Bitki Sağlık Sertifikası​
​Guyana ​Bitki Sağlık Sertifikası
​Gürcistan Bitki Sağlık Sertifikası​
​Hırvatistan Bitki Sağlık Sertifikası ve Re- Export Sertifikası​
​Hindistan Bitki Sağlık Sertifikası​
​Hollanda Yeni Bitki Sağlık Sertifikası ve Re - Export BSS Modelleri​
​İran

İran Bitki Sağlık Sertifikası ve Güvenlik Kriterleri

​Kayın (fagus spp.) Kereste İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları

İğne Yapraklı Kereste İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları

Fasulye İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları

Nohut İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları

Re-Export Bitki Sağlık Sertifikası ve Güvenlik Kriterleri

​JaponyaYeni Bitki Sağlık Sertifikası ve Re - Export BSS Modelleri​
​Kanada ​Bitki Sağlık Sertifikası ve Ekleri
​Kamboçya Bitki Sağlık Sertifikası, Re - Export BSS ve İthal Permisi​
​Kazakistan​Bitki Sağlık Sertifikası
​KolombiyaPamuk Tohumu İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları​
​Kore Cumhuriyeti
Bitki Sağlık Sertifikası
​Kostarika Bitki Sağlık Sertifikası​
​Kırgız Cumhuriyeti Bitki Sağlık Sertifikası​
​Libya Bitki Sağlık Sertifikası​
​Lübnan Bitki Sağlık Mevzuatı​
​Madagaskar Bitki Sağlık Sertifikası​
​Makedonya Yeni Bitki Sağlığı Sertifikası Modeli
​Meksika Bitki Sağlık Sertifikası​
​Moldova Bitki Sağlık Sertifikası​
​Mozambik Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) ve Re- Export Bitki Sağlık Sertifikası​
​Myanmar Yeni Bitki Sağlık Sertifikası ve İthal Permisi​
​Nijerya Bitki Sağlık Sertifikası​
​Özbekistan​Bitki Sağlık Serifikası
​Polonya Bitki Sağlık Sertifikası​
​Rusya Federasyonu Bitki Sağlık Sertifikası​
​Sırbistan Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) ve Re - Export BSS Modelleri​
​Singapur Bitki Sağlık Sertifikası​
​Sri Lanka ​Bitki Sağlık Sertifikası
​Tayvan ​Marul İthalatında İstediği Bitki Sağlığı Koşulları
​Ukrayna ​Bitki Sağlık Sertifikası Modelleri 
Yeni Re-export BSS Modeli
​Yeni Zelanda

Bitki Sağlık Sertifikası​

Xylella Fastidiosa Konukçu Bitkilerinin İthalatında İstenen Bitki Sağlığı Koşulları TR  -  EN

Yunanistan ​Bitki Sağlığı Sertifikası
​Zimbabve CumhuriyetiBitki Sağlık Sertifikası
 

Bitki Karantinası Yönetmeliği Formları

Bildirimi Zorunlu Zararlı Organizma Listesi

Ülke İçerisinde Dolaşımı Yasak Olan (Karantinaya Tabi) Zararlı

Avrupa Birliği'nin Bitki ve Bitkisel Ürünler İthalatında Bitki Sağlığı Gereksinimleri

Meksikaya Domates ve Biber Tohumu İhracat Şartları

İsraile Kabak Tohumu İhracat Şartları

Xylella fastidiosa Hastalığı Hakkında Bilgi Notu

İran'a akdeniz meyve sineğinin konukçusu ürünlerin ihracatında istenen soğuk işlem prosedürleri ve firmalar

Türk Kirazlarının Çin’e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü

Ülkemizden Meksika’ya Balkabağı, Kavun ve Patlıcan Tohumu İhracat Şartları

​​İnspektör Hizmet İçi Eğitim Sunuları​

Ruhsatlı Herbisit, Bitki Gelişim Düzenleyicisi ve Bitki Aktivatörleri-Temmuz 2015

İsrail'e Kök Kereviz İhracat Şartları

Çin Halk Cumhuriyetine Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmaların Uygulayacakları Prosedürler ve Firmalar İçin Ek Bilgi

Şili'ye Tohum İhracatı

ISPM 15 Hizmet İçi Eğitim Sunuları

2018 Yılı Isıl İşlem Operatör Eğitimi Programı

Belarus Cumhuriyeti Karantina Listesinde Yer Alan Zararlı Organizmalar

Rusya Federasyonu'na Bitki ve Bitkisel Ürün İhracatında 158 sayılı AEK Kararnamesi

Avrasya Ekonomik Konseyi Kararnameleri

Bitkisel Ürünlerin İthalat ve İhracatına İlişkin 3 Aylık Veri Tablosu

Bitki Sağlığı Önlemlerinde Uluslararası Standartlar (ISPM)

Bitki ve Bitkisel Ürünler Muayene Fiyatlandırma Örnekleri

Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) ve Re-Export BSS Ek Deklerasyon Belgesi

Ülkeler İtibariyle ISPM Uygulama Tarihleri

​ÜLKELER İTİBARİYLE ISPM 15 UYGULAMA TARİHLERİ 

Sıra No ÜLKE ADI GEÇİŞ TARİHİNOT
1AB01.03.2005 
2ABD01.09.2005 
3Avustralya01.09.2004 
4Arjantin01.06.2005 
5Bolivya01.07.2005 
6Brezilya01.09.2005 
7ÇİN01.01.2006 
8EKVATOR01.04.2004 
9FİLİPİNLER01.06.2005 
10GUETAMALA01.09.2005 
11GÜNEY AFRİKA01.01.2005 
12GÜNEY KORE01.01.2005 
13HİNDİSTAN01.11.2004 
14JAPONYA01.04.2007 
15KOLOMBİYA01.09.2005 
16KOSTO RİKA01.01.2005 
17KANADA01.01.2005 
18NİJERYA01.09.2004 
19PANAMA01.02.2005 
20PERU 01.03.2005 
21SURİYE01.01.2006 
22ŞİLİ01.06.2006 
23TAYVAN01.01.2009 
24TÜRKİYE01.01.2006 
25ÜRDÜN01.01.2005 
26İSVİÇRE01.03.2005 
27VENEZÜELLA01.06.2005 
28YENİ ZELLANDA01.03.2003 

  


Karantina Yönetmeliğinde bulunmayan zararlı organizmalarla ilgili standartlar, tohumluk patates ithalatında uygulanacak patates kalite hastalıkları standartları

​PATATES KALİTE HASTALIKLARI STANDARTLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTI KARARLARI 31 EKİM 2007 KONYA/ILGIN

Zirai Karantina Yönetmeliğinin 5. Maddesi çerçevesinde kalite hastalıkları olarak da bilinen bazı patates hastalıkları için tohumluk patateslerde aranacak şartlar aşağıda verilmektedir.

Tohumluk patates partisinin %2'si kontrol edilir. Kontrol edilen materyalin %5'i kadar numune alınır ve patates kalite hastalıkları yönünden inspektör tarafından aşağıdaki standartlar dikkate alınarak yerinde değerlendirilir.

Ayrıca; karantina hastalıkları açısından İncelenmek üzere her 100 ton için 200 adet yumru laboratuara gönderilir.

  1. Tozlu Uyuz {Spongospora subterranea) Yumru yüzeyinin 1/3 ve üzeri oranda hastalık belirtileri ile kaplı olan patates yumrularının ağırlığı numunenin ağırlığının % 5' ni geçemez.
  2. Adi Uyuz (Streptomyces scabies} Yumru yüzeyinin 1/3 ve üzeri oranda hastalık belirtileri ile kaplı olan patates yumrularının ağırlığı numunenin ağırlığının % 5' ni geçemez.
  3. Yumru, yüzeyinin %10 ve üzeri hastalık belirtileri ile kaplı olan yumruların ağırlığı numunenin ağırlığının %8' ini geçemez.
  4. Gümüşi Leke (Helminthosporium solani):Gümüşi leke hastalığı nedeniyle büzüşmeye (=turgorilesini kaybetmeye) başlamış ve en az bir gözü etkilenmiş yumruların ağırlığı numunenin ağırlığın %5'ini geçemez.
  5. Kuru Çürüklük (Fusarium spp.) :Kuru çürüklük hastalığı ile bulaşık yumruların ağırlığı numunenin ağırlığının %2" sini geçemez.
  6. Geç Yanıklık (Phytophthora infestans}: Geç yanıklık hastalığı belirtileri gösteren yumruların ağırlığı numunenin ağırlığının %6' sını geçemez.
Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gereken Ürünler Listesi

​Liste için tıklayınız...

Önemli Karantina Etmenleri

Yeni Zararlı Organizma Bildirimi

Rusya Federasyonu'na Yapılan Taze Meyve Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı ve Karantina Eylem Planı

Sap Saman İthaline Yetkili İller

''