Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri

Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri

    Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri

      Bakanlığımız tarafından kırsalda kadın ve aileye yönelik yürütülen tüm çalışmalar “Fırsat Eşitliğinin Sağlanması, Girişimciliğin ve İstihdamın Artırılması” esasına dayanmaktadır.
     Kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik tarımsal ve sosyal konularda eğitim ve yayım hizmetleri verilmekte, kooperatif kurmalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte, tarıma dayalı iş kollarında kadın girişimciliği özendirilmekte ve desteklenmekte, gelir getirici, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo-ekonomik yönden güçlendirici projeler yürütülmekte, aile çiftçiliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için kadınlar öncelikli olmak üzere çocuk ve gençlere yönelik eğitim, program ve projeler hazırlamakta,  kadınların sorunlarının çözümüne yönelik strateji çalışmaları yapılmaktadır.Kadın Çiftçiler Tarımsal ve Ev Ekonomisi Konularında Eğitim ve Yayım Çalışmaları

      Kadın Çiftçiler Tarımsal ve Ev Ekonomisi Konularında Eğitim ve Yayım Çalışmaları

       Tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak 81 ilde eğitimler verilmektedir. Ayrıca kadın çiftçilerin ve genç kızların sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak, onları sosyo-ekonomik yönden geliştirmek için çeşitli sosyal konularda da (aile kaynakları ve yönetimi, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları gibi) 81 ilde eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

     2003 yılından bugüne kadar kırsalda kadına yönelik farklı tarımsal ve sosyal konularda 197 bin faaliyette 2,2 milyondan fazla kadın çiftçi eğitilmiştir.

       2018 yılının ilk 6 ayında 9.205 faaliyette 78.063 kadın çiftçi eğitilmiştir.


Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın Çiftçilere Verilen Eğitim ve Yayım Çalışmaları

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın Çiftçilere Verilen Eğitim ve Yayım Çalışmaları

     Bakanlığımız tarafından desteklenen "Ortaklar Mülkiyetinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin" bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda (hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvan hastalıkları, sağım teknikleri ve hijyeni, hijyenik süt üretimi, sütün çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve temizliği, koyun yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık vb.) 2004 yılından itibaren ülke çapında eğitimler verilmektedir.

       2004 yılından bugüne kadar 11 binin üzerinde çiftçi toplantısı yapılarak 74 bini aşkın kadın çiftçinin kooperatifçilik konusunda eğitim alması sağlanmıştır

     2018 yılının ilk 6 ayında 2.663 kadın çiftçi kooperatifçilik konusunda eğitim almıştır.


Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi

     Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 2000 yılından itibaren yürütülen bir çok çalışmanın çatısını oluşturan projedir. Proje ile Tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması, kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi, gelir getirici, mesleki beceri kazandıran, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo- ekonomik yönden güçlendirici proje ve programların yürütülmesi ile kırsalda kadının güçlenmesi ve istihdamına olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

     Hedef; sürdürülebilir kırsal kalkınma için kırsal alandaki kadınların potansiyel kapasitelerini ortaya çıkararak tarımsal kalkınma içindeki ekonomik rollerini artırmak, sosyal statülerini geliştirmek, tarımda girişimci ve istihdama katılan kadın sayısını üst düzeye çıkarmaktır.

     Proje kapsamında bugüne kadar oluşturulan kadın çiftçi ilgi gruplarına proje illerinde yürütülecek proje konularına göre yoğun tarımsal eğitimler verilmiş, bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmış, girdi temini yapılarak (tohum, fide, gübre, fidan, kovan, tarım ilaçları, sera malzemeleri, süt sağım aleti vb.) proje çalışmaları desteklenmiştir.

 

     2015 yılında itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" 3 aşamada gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

 

1.Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı

 

    Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden kadın çiftçilerin alacakları girişimcilik eğitimler çerçevesinde hazırladıkları projelerinin hayata geçirilmesi, kadın çiftçilerimizin hayatlarında bir farkındalık kazandırması, kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ve tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önemli olduğu farkındalığı ile 2015 yılından itibaren "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" Programı başlatılmıştır.

    Program ile kırsalda yaşayan girişimci özelliği taşıyan kadınlara İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmiş bir iş fikri ile proje hazırlamaları sağlanmıştır.

  Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programı kapsamında 2015-2017 yılları arasında 34 ilde 2.151 kadın çiftçi girişimcilik eğitimi almıştır.

      Program kapsamında 2018 yılında ise 29 ilde (Burdur, Isparta, Hatay, Antalya, Uşak, Kütahya, Denizli, İstanbul, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kilis, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Muş) İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmiş olup, 29 ilde toplam 2.060 kadın çiftçi sertifika sahibi olmuş ve bir iş fikri ile proje hazırlamıştır.

     Bakanlığımız tarafından 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen  "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni" ile dereceye giren başarılı projeler ve alanlarında fark yaratan başarılı kadın çiftçiler  ödüllendirilmektedir.

     İlk defa Bakanlığımız tarafından başlatılan program 2016 yılı "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri"nde ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki ulusal projeden biri olarak uluslararası platformda da sesini duyurmuştur.

2.Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı

     Tarımın içinde en çok var olan ancak tarımsal yeniliklerden en geç haberdar olan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek, uygulatmak ve kadın odaklı yeniliklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri işbirliği ile 2015 yılından itibaren tarımsal yayım projeleri yürütülmektedir. 

    Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor programı kapsamında 2015-2017 yılları arasında 49 tarımsal yayım projesi ile 3.744 kadın çiftçinin eğitim alması ve çeşitli faaliyetlerden faydalanması sağlanmıştır.

   2018 yılında ise seçilmiş 32 ilde tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla 32 farklı proje ile ilk 6 ayda 1.133 kadın çiftçi eğitim almıştır.

 

3.Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeler       

       

      2015 yılından itibaren uygulanan kadın çiftçilere yönelik il özel projeleri ile kadın çiftçilerin eğitimlerle mesleki beceri kazanmaları, istihdam edilebilirlikleri, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmakta olup, yürütülen bu projeler ile proje konularına göre çeşitli eğitimler verilmektedir.

     2015-2017 yılları arasında 14 özel proje ile 1.109 kadın çiftçi eğitim alarak 262 kadın çiftçi proje faaliyetleri kapsamında kurulan atölye, işletme ve kooperatiflerde istihdam edilmiştir.

            2018 yılında yürütülen İl Özel Projeler;

       Şanlıurfa ilinde; "Kadınlar Çiçek Açıyor Köyümde Göç Bitiyor (Geofit Bitki Yetiştiriciliği Projesi )"

   Mersin ilinde; "Kadınlar Öğreniyor Fidanlar Çiçek Açıyor (Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği Projesi)"

     Kayseri ilinde;  " Tarım Engel Tanımaz" (Engelli Kadınların Tarıma Kazandırılması Projesi)

        Osmaniye ilinde; "Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar Projesi"

    Hakkâri ilinde; "Hakkari Havzasında Organik Tarımın Kadın Çiftçiler ve Aileleri ile Geliştirilmesi Projesi"


Kurum ve Kuruluşlar İle Yürütülen Projeler

Kurum ve Kuruluşlar İle Yürütülen Projeler

 • Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi

     Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) ve Sponsor Firma Türk Traktör AŞ (Koç Grubu) arasındaki işbirliği ile Bilecik ilinde yürütülen "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme"  projesi ile 25 kadın çiftçi ve aileleri ile birlikte 300 dönüm arazide "Karabuğday Yetiştiriciliği" gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Bilecik ilinde kadın çiftçi ve ailelerine, karabuğday yetiştiriciliği teorik eğitimi başta olmak üzere 14 farklı konuda eğitimler verilmiştir. Ayrıca proje ile "Göl Flanoz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin kurulması gerçekleştirilmiştir. Kadın çiftçi ve ailelerinin her birine 2 adet arılı kovan verilerek arıcılık faaliyetlerine de başlatılmıştır. Ürünün bundan sonraki geniş alanlardaki üretim planlamasının sanayiye kapasite oluşturmak adına çalışmalar devam etmekte olup, proje kapsamında karabuğday ekimi sadece Bilecik ilinde kalmayarak 2018 yılında Bursa iline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

 • Türkiye'de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

     Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ortaklık programı çerçevesinde 2018 yılında Eskişehir ve Şanlıurfa illerinde yürütülmeye başlanan proje ile ilgili paydaşların yayım programlarına katılımcılığını sağlamak, kırsal alandaki kadınlara yönelik yayım hizmetlerini güçlendirmek ve tarımsal yayım elemanlarının bilgi kaynakları ile arasındaki bağlantıyı güçlendirerek kaynaklara kolay ulaşımını sağlamak amaçlanmaktadır. Projenin beş çalışma alanından biri kadın odaklı yayım yaklaşımıdır. Projeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.


Diğer Çalışmalar

Diğer Çalışmalar
 • Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi

"Hayatın Merkezinde Tarım, Tarımın Merkezinde Çocuk" ilkesinden hareketle Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılında itibaren "Lider Çocuk Tarım Kampı" projesi uygulanmaya başlanmıştır.

Çocuk Tarım Kampı ile geleceğin yapıtaşı çocuklara "doğa bilinci ve çevre farkındalığı" kazandırmak, "tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği" hakkında bilgi vermek", "tarımsal faaliyetleri tanıtmak", "doğal kaynakların korunmasının önemini kavramalarına yardımcı olmak", "etkinlik, gezi ve gözlemlerle yaşadıkları çevreyi tanımalarını sağlamak" amaçlanmaktadır.

Başlangıçta sadece Başkanlığımızca uygulanması planlanan Çocuk Tarım Kampı projesi 2014 yılından itibaren Başkanlığımız koordinasyonu ile 81 ilde İl Müdürlüklerinde de uygulanmaktadır.

2015 yılından bugüne kadar 81 ilde 8.816 çocuk kamplara katılım sağlamıştır.

2018 yılında ise Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonunun (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi"nin farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Başkanlığımız koordinasyonu ile 81 ilde eğitim alan teknik personel tarafından tarım kampı uygulamasına katılan 2.257 çocuğa "Yenilebilir Yabani Bitki Türleri" ile ilgili eğitimlerin verilmesi, faaliyet ve etkinliklerin yapılması sağlanmıştır.

 

 • 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Girişimci, önder olan kadın çiftçileri tanıtmak, onların yaptıklarını, ürettiklerini, sorunlarını dile getirmek hem anne hem de üretici olan kırsaldaki kadınları kamuoyunun gündeminde tutmak amacı ile her yıl seçilmiş bir tema ile 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamaları yapılmaktadır.

 

 • Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni

2015 yılından itibaren değişik kategorilerde alanlarında fark yaratan kadın çiftçiler ve girişimcilik fikri ile hazırlanan başarılı projeler ödüllendirilmektedir. Ödül töreni girişimcilik alanında kırsalda kadına yönelik tek tören olma özelliğini taşımaktadır.


 • Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016)

Bakanlığımız tarafından 2012 yılında uygulamaya konulan ve kırsalda kadına yönelik tek plan olan "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016)" ile eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, tarımsal üretim, girişimcilik, örgütlenme, pazarlama, doğal kaynakların kullanılması ve korunması konularında hedefler belirlenmiş, kırsaldaki kadınlara ve sorun alanlarına dikkat çekilmiştir.

Kapsadığı dönem zarfında her bir sorun alanı ile ilgili periyodik olarak altışar aylık dönemlerde yılda iki kez ilgili tarafların raporlarının derlenerek birleştirilmiş rapor olarak www.eyydb.gov.tr sayfasında yayınlanmıştır. Bakanlığımızca kırsalda kadına yönelik yürütülen birçok çalışma ey planında yer alan tedbirlere ilişkin yürütülmüştür.

Ulusal Eylem Planı sorumlu ve işbirliği yapılan ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarda, STK'larda, meslek örgütü ve üniversitelerde kırsalda kadının güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmış belirlenmiş olan amaç, hedef ve bu amaca hizmet edecek faaliyetleri kendi plan (Stratejik Plan) ve programlarına entegre etmelerine imkan vermiştir.

Bu kapsamda uygulamadan sorumlu tüm kurumların rol ve sorumluklarını kabul etmeleri ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri planın başarıyla uygulanmasında önemli olmuştur. 2019 yılı itibari ile eylem planının güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir..
Eylem planı tam metni için tıklayınız.


 • Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal programda tek ebeveynli aileler başta olmak üzere tüm özel politika gerektiren gruplara (çalışan çocuklar, , kadınlar, göçerler, engelliler, göçmen çocukları vb.) ve çocuğu çalışmak zorunda olan veya çalışma riski bulunan ailelere gelir yaratıcı, yoksulluğu azaltıcı etkinliklerde ve finansman kaynaklarına ulaşmada öncelik tanınması" stratejisinin ilgili faaliyeti Başkanlığımızın sorumluluğunda yürütülmektedir.Kırsalda Kadına Yönelik Tamamlanmış Olan Projeler

Kırsalda Kadına Yönelik Tamamlanmış Olan Projeler

 • İyotlu Tuz Kullanımı Eğitim ve Yayım Çalışmaları
 • Gıdaların Çeşitli Yöntemlerle Muhafaza Edilmesi Eğitim ve Yayım Çalışmaları
 • Kırsal Alanda Kadın Eğitimi ile Sağlıklı Süt Üretimi Projesi
 • UNICEF –T.C. Hükümeti İşbirliği ile Yürütülen Projeler
               Aile ve Çocuk Eğitimi Projesi
              Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Projesi

               Afet ve Acil Durumlarda Hazırlıklı Olma Projesi

 • Anadolu Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa Projesi (EXPO)
 • Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı Çalışmaları (AÇEV)
 • Kadın Çiftçi Örgütlenmesi İşbirliği Protokolü Çalışmaları
 • Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA ) Genç Liderler Programı
 • Growtech Eurasia 2012 Uluslararası “Üretimde Biz de Varız” Tarım ve Kadın  Konferansı
 • Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması
 • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı İle Kırsaldaki Kadınların Sosyo-Ekonomik Yönden Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” (Türkiye-Azerbaycan)
 •  FAO Toplumsal Cinsiyet ve Tarım Çerçeve Programının Uygulanması Yoluyla Cinsiyet Dayalı Verilerin Oluşturulması ve Ulusal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (Türkiye, Tacikistan, Kırgız Cumhuriyeti)
 • Kırsal Kadın Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programı Kadına Yönelik Faaliyetlere Ait Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yürütülen /Destek Sunulan Çalışmalar

Kadına Yönelik Faaliyetlere Ait Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yürütülen /Destek Sunulan Çalışmalar

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) Çalışmaları

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı Çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Çalışmaları

Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Çalışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yapılan "Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayı" Çalışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Eylem Planı" Çalışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Başbakanlık Genelgesi Gereği oluşturulan "Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu" Çalışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinde Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Projesi Çalışmaları

Birleşmiş Miletlerin dört kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),  Uluslararası  Çalışma Örgütü (ILO), Ulusal Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Ulusal Program uygulayıcısı olarak İŞKUR ortaklığında yürütülen "Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Pilot Bölge Uygulaması"  Projesi Çalışmaları

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "Türkiye'nin İklim Değişikliği'ne Uyum Kapasitesi'nin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde "Toplumsal Cinsiyet " konularına yönelik çalışmalar

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen 10.  ve 11. Kalkınma Planı çalışmaları

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İŞKUR koordinatörlüğünde yürütülen "Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" çalışmaları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen "Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" çalışmaları.


''