Hayvan Sağlığı

Trakya Risk Temelli Sürveyans Programı Çalışma Protokolü

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Balkan Ülkelerinde Sokak Köpeği Popülasyonunun Kontrolü Kampanyası

​Balkan Ülkelerinde Sokak Köpeği Popülasyonunun Kontrolü konulu OIE 1. Bölgesel Çalıştayı 17-19 Haziran 2014 tarihinde Bükreş  / ROMANYA’da yapılmıştır. Çalıştayda, Balkan Ülkelerinde (11 Balkan Ülkesi)  Sokak Köpeği Popülasyonunun  Kontrolü konusunda, ülkelerin farklı deneyimleri paylaşılmış ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde konu tartışılmıştır. 

OIE’ nin Avrupa’ da Hayvan Refahı ile ilgili OIE Platformu oluşturulması fikri ilk kez Mart 2012’de UKRAYNA / Kiev’de yapılan Hayvan Refahı konusunda Ulusal Kontakt Noktası Sorumlularının katıldığı OIE Bölgesel Seminerde oluşturulmuştur. 2013 yılında yapılan 81. OIE Genel Kurul Toplantısında da OIE Platformu ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Daha sonra Aralık 2013’te Paris’te yapılan 1. Yürütme Grup Toplantısı ile Platformun resmi açılışı yapılmış ve 2014-2016 yıllarını kapsayan 3 yıllık hareket planı tartışılmış ve planın validasyonu ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Hayvan Refahı OIE Platformu, Avrupa’ya yönelik 3 yıllık bir süre için oluşturulan hareket planını uygulamaya koyması ile ilgili olarak OIE, özel bir tanıtım çalışması başlatmıştır.

Yine bu amaçla ilgili olarak , Ulusal Hayvan Refahı Temas Noktası üyeleri ile  yapılan toplantılar da da bu konu  gündeme alınmış ve “Sorumlu Köpek Sahipliliğine” yönelik farkındalık oluşturacak materyallerin hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri  tüm Balkan Ülkelerinde eş zamanlı olarak 13.Mayıs.2016 tarihinde yapılması planlanmıştır.

OIE tarafından hazırlanan materyaller her ülkenin kendi dilinde hazırlanmak suretiyle ülkelerin kontrol ve beğenilerine sunulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan materyaller; Radyo Kapsülü (Kampanya tanıtım materyali), Liflet, 3 ayrı boyutta hazırlanmış Poster, Stiker, Soru Cevap Anket Formu, Çocuklar için hazırlanmış Oyun Kitabı, Öğretmenlerin kullanacağı sunu (ppt) ve Basın Açıklama Materyalidir. 

Liflet için tıklayınız ...

Poster için tıklayınız ...

Soru Cevap Anket Formu için tıklayınız ...

Çocuklar için hazırlanmış Oyun Kitabı için tıklayınız ...

Öğretmenlerin kullanacağı Sunu için tıklayınız ...   

Avian İnfluenza Hastalığı Acil Eylem Planı​​

Yıllara Göre Ari İşletme-Hayvan ve Destekleme-Ari İşletme Oluştuma Projesi Kapsamında Ödenen Tazminatlar

Yıllara Göre Ari İşletme-Hayvan ve Destekleme-Ari İşletme Oluştuma Projesi Kapsamında Ödenen Tazminatlar​


YıllarAri İşletme SayısıAri Hayvan SayısıÖdenen Destekleme Miktarı
2003   
2004   
2005   
20061137.046352.300 TL (50TL/hayv.)
200724016.886818.950 TL (50TL/hayv.)
200824817.614880.700 TL (50TL/hayv.)
2009154+5(TİGEM)25.337+2.229(TİGEM7.728.900 TL (300TL/hayv.)
2010230+12(TİGEM)34.184+7.361(TİGEM)11.072.700 TL (300TL/hayv.)
201124647.043 13.818.900 TL (300TL/hayv.)


YILIARİ İŞLETME OLUŞTUMA PROJESİ KAPSAMINDA ÖDENEN TAZMİNATLAR
TÜBERKÜLOZBRUSELLATOPLAM
Hayvan SayısıÖdenen TazminatHayvan SayısıÖdenen TazminatHayvan SayısıÖdenen Tazminat
2004432718.217.192.000 TL44.842.500.000 TL436723.059.692.000 TL
20055621.047.255.830 TL--5621.047.255.830 TL
200613432.711.304,38 YTL1518.886,80 YTL13582.730.191,28 YTL
20079241.812.788,05 YTL72141.134,61 YTL9961.953.922,66 YTL
20085841.118.137,48 YTL332658.769,53 YTL9161.776.907,01 YTL
2009179392.640,08 TL5770.375,28 TL236463.015,36 TL
2010134486.461,50 TL717.485,50 TL141503.947,00 TL
201110203.314.390 TL12.088 TL10213.316.478 TL

​ Yıllara Göre Brusella Tarama Ve Pozitif Vaka Sayıları

YILLARA GÖRE BRUSELLA TARAMA VE POZİTİF VAKA SAYILARI​

YıllarTarama SayısıPozitif Vaka SayısıÖdenen Tazminat Miktarı
2000267418255.869.960.270 TL
2001155426387.294,651.000 TL
20025667225.426.778.000 TL
20031066229224.324.812.858 TL
20042701301373.853.010.000 TL
20056122759990.287.670 YTL
20061013111731.621.320,81 YTL
2007882432345.342.491,48 YTL
20083209138406.547.831,48 YTL
20096370944467.572.599,21TL
201054.90827388.187.370,48 TL
201166.475 549619.875.205 TL

 


Yıllara Göre Tüberküloz Tarama ve Pozitif Vaka Sayıları

YILLARA GÖRE TÜBERKÜLOZ TARAMA VE POZİTİF VAKA SAYILARI

 

YıllarTarama SayısıPozitif Vaka SayısıÖdenen Tazminat Miktarı
20007325261 64.226.562.810 TL
20016521342154.628.403.000 TL
20023375101 55.752.575.000 TL
20033827213211.811.392.000 TL
200463648801.346.589.000 TL
2005597613302.168.200.940 YTL
20061161522803.961.536,02 YTL
20071962624443.942.352,76 YTL
2008 3605238766.541.977,35 YTL
20097349931185.711.343,66 TL
201070.87820106.491.024,66 TL
201177.497 6703 22.475.648 TL

​ 

2007/2012 Yılları arası Aşılama, Mihrak ve Sağlık Taraması Durumu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının Etkeni Olan Kenelerle Mücadele

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ülkemizde ilk olarak 2002 yılında görülmeye başlamıştır. Son yıllarda özellikle Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinin yer aldığı Kelkit Vadisi ve Çekerek Vadisi olarak adlandırılan bölgemizde yaygın olarak görülmektedir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının etkeni olan virüs hayvanlarda hastalık oluşturmamaktadır. Hastalığa etkeni virüsü taşıyan hayvanlar hastalık belirtisi göstermemesine rağmen, keneler aracılığıyla virüs insanlara bulaşmakta ve bazen ölümle sonuçlanabilen enfeksiyona sebep olmaktadır. Bakanlığımızda hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı hakkında herhangi bir bulunmamaktadır. Bu konuda detaylı bilginin Sağlık Bakanlığından temin edileceği düşünülmektedir.

Bakanlığımızca hastalığın etkenini taşıyan kenelerle mücadele ederek, hastalığın yayılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Bakanlığımızca hastalığın endemik olarak görüldüğü illerimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kene ilaçlarıyla ilaçlanması çalışmaları yürütülmektedir.

Bakanlığımızca 2007 yılında riskli olarak kabul edilen 36 İl Müdürlüğüne 100.000 TL ödenek aktarımı yapılarak 3.668.811 büyükbaş, 1.978.933 küçükbaş hayvan ilaçlanmıştır.

2008 yılında Bakanlığımızca 500.000 litre ilaç alımı yapılarak 36 ilimizde 10.851.524 adet büyükbaş, 11.310.115 adet küçükbaş hayvan ilaçlanmıştır.

2009 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği vakaların en çok görüldüğü 15 İl Müdürlüğüne 1.800.000 TL ödenek aktarılmış ve ödenekle ilaç alımı yapılarak 2009 yılında 3.805.009 adet büyükbaş ve 2.567.324 adet küçükbaş hayvan ilaçlanmıştır. 2009 yılında alınan ilaçlarla 2010 yılında 3.229.605 adet büyükbaş ve 2.310.779 adet küçükbaş hayvan ilaçlanmıştır.

Hastalıkla mücadele kapsamında Bakanlığımız 2011 yılında hastalığın en çok görüldüğü 15 İl Müdürlüğüne 1.000.000 TL ödenek aktarmıştır. Aktarılan ödenekle kene ilacı alımı yapılmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca kene mücadelesi çalışmalarına destek olmak amacıyla 2011 yılında 200.000 litre dökme tarzında kene ilacı alımı yapmıştır. Alınan ilaçlarla hastalığın endemik olarak görüldüğü 17 ilimizde 2011 yılında 2.985.418 adet büyükbaş ve 1.881.613 küçükbaş hayvan ilaçlanmıştır. 2012 yılında 5.217.472 adet büyükbaş ve 2.014.383 küçükbaş hayvan ilaçlanmıştır.

​Kenelerin herhangi bir mücadele yöntemi ile tamamen yok edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hastalıktan korunmak için, kenelere karşı kişisel korunma en etkili yöntemdir. Kenelerden korunma ve mücadele yöntemleri kapsamlı ve etkin bir biçimde anlatılarak toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatıyla birlikte Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

''