Veteriner Sağlık Ürünleri

​Veteriner Tıbbi Ürün Komisyon Toplantı Tarihleri

 
Veteriner İmmünolojik Ürün İlaç Alt Komisyonu Toplantısı 14 Kasım 2017, Veteriner İlaç Alt Komisyonu Toplantısı 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Veteriner Biyolojik Ürünlerden Aşı ve Serumlar için Pazarlama İzni Başvuru Dosyası Hazırlama Kılavuzu

Veteriner Tıbbi Ürünler için İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu

Ruhsatlı Veteriner Ecza Depoları

Bakanlığımızdan İzinli Veteriner Tıbbi Ürünler Listesi

İmmünolojik Veteriner Tıbbi Ürünler Dışındaki Veteriner Tıbbi Ürünlerin Başvuru Dosyası Kılavuzu

Veteriner Sağlık Ürünü Pazarlama İzinleri için Bakanlığımızca Kabul Edilen İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikaları

Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme Duyuruları

- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme - VARROA GOLD ticari isimli ürün hakkında Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden 1. Sınıf A seviyesinde geri çekme kararı verilmiştir.

- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme - DOĞAL MÜCADELE ticari isimli ürün hakkında Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden 1. Sınıf A seviyesinde geri çekme kararı verilmiştir.
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ nin pazarlama iznine sahip olduğu COSUMIX %12 Oral Çözelti Tozu, ESB3 Oral Çözelti Tozu ve TETRAMUTİN CTC Toz isimli ürünlerin raf ömrü süresi içerisinde bulunan tüm serileri hakkında Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 68 inci maddesi kapsamında 2 nci sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. 
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme –​ İNTERVET Veteriner İlaçları Ltd. Şti' nin pazarlama iznine sahip olduğu COVINAN isimli ürününün A028A01 nolu serisi hakkında Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 68 inci maddesi kapsamında 3üncü sınıf C seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme –​ TROPİKAL Bahçe ve Evcil Hayvan Malzemeleri A.Ş.' nin pazarlama iznine sahip olduğu FAMİLY CAT isimli ürünün 13.08.2013 Parti:KDT  Nolu serisi hakkında Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 68 inci maddesi kapsamında 3 üncü sınıf C seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.​
 
​- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – İzinsiz olarak piyasaya sürülen BLUE-SPRAY isimli veteriner tıbbi ürün için birinci sınıf A seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – BİO-VET Aşı İlaç Tarım Hayv. San. Tic. Ltd.Şti. tarafından izinsiz olarak piyasaya sürülen TOXEVAC-K isimli veteriner biyolojik ürün için birinci sınıf A seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.
​ 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – İLTERİŞ İlaç San. Ltd. Şti.’ nin pazarlama iznine sahip olduğu İLTERİŞ IODE-IODURE Merhem isimli ürünün 08.2012 üretim tarih ve 2080183 no’lu serisi hakkında Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkındaki Yönetmeliğin 69. maddesi b fıkrası kapsamında, 68. maddesi gereği üçüncü sınıf C seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. 
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – DORUK İlaç İnşaat San. Tic. Ltd. Şti tarafından izinsiz olarak piyasaya sürülen KENETOX Serpme Toz isimli veteriner tıbbi ürün için 1. sınıf (A) seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Bu nedenle adı geçen ürünün kullanılmaması önem arz etmektedir.
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – İzinsiz olarak piyasaya sürülen WADLIFE (bal arılarında varrosis için ektoparaziter) isimli veteriner tıbbi ürün için 1. sınıf (A) seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Bu nedenle adı geçen ürünün kullanılmaması önem arz etmektedir.

- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – SMYRNA Veterinerlik Hizmetleri İlaç Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından izinsiz olarak piyasaya sürülen VİTAMAX Enjeksiyonluk Çözelti isimli veteriner tıbbi ürün için 1. sınıf (A) seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Bu nedenle adı geçen ürünün kullanılmaması önem arz etmektedir.
 
- Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – Nishi Ko Vac ticari isimli ürünün pazarlama izni Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in 77 nci Maddesi gereği askıya alınarak, aynı maddenin 2 nci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen nedenlerden 78 nci maddeye uygun olarak iptal edilmiştir. Bu ürünün piyasada bulunan ilgili serileri Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 3.Sınıf, C Seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.

 - Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – Brucella Melitensis Rev-1 ticari isimli ürünün 2011/5 numaralı serisinde yapılan analiz sonucuna göre, ürün uygun bulunmamıştır. Bu sebeple ürünün 2011/5 numaralı serisine, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 3. Sınıf C Seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.

 - Veteriner Tıbbi Ürün Geri Çekme – Mycolaxi ticari isimli ürünün 11/M/01 numaralı serisinde yapılan analiz sonucuna göre, ürün uygun bulunmamıştır. Bu sebeple ürünün 11/M/01 numaralı serisine, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 3. Sınıf C Seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.​​
 

Bakanlığımızdan İzinli Veteriner Tıbbi Ürün Parakende Satış Yerleri

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Standart Terimler

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Elektronik Başvuru Esasları Kılavuzu Talimatı

İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (GMP) Bakanlığımızca Verilmiş veya Kabul Edilmiş Pazarlama İzinli Veteriner Biyolojik Ürünler

Veteriner Tıbbi Ürünlerin GMP Durumu ve İzinleri Askıya Alınan Ürünler Hakkında Duyuru

GMP Sertifikası Bakanlığa Sunulan Veteriner İlaç Aktif Maddeleri

Bakanlığımızdan İzinli Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri

Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım Kılavuzu

Veteriner Tıbbi Ürün İthalatı ve Elektronik Başvuru Kılavuzu

​​​Hayvan Sağlığında Kullanılan ve İthalatına İzin Verilen Teşhis Kitleri Listesi

Otovaksinler Hakkında Kılavuz

Bakanlığımızca İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası Verilen Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Yerleri

Ortak Ürün Özellikleri Taslağı - 31.10.2017

Ortak Ürün Özellikleri Taslağı - 29.12.2017

Ulusal Salmonella Kontrol Programına Dahil Olan Kanatlı İşletmeleri Listesi

Ulusal Salmonella Kontrol Programında Yer Alan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Listesi

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Kılavuz

Veteriner İlaç Fiyatları ile ilgili Duyuru

Veteriner İlaçları İhracat Bildirim Formu (İl Müdürlükleri'ne Yönelik)

Veteriner İlaçları İhracat Bilgileri Formu (Firmalara Yönelik)

Veteriner İlaç Üretim Bilgileri Formu

Veteriner Biyolojik Ürünlerin İhracat Esasları

İştigal İzni

Gerçek veya tüzel kişiler Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikle belirlenmiş olan alanlarda faaliyet gösterebilmek için Bakanlığımızdan Veteriner Tıbbi Ürün İştigal İzin Belgesi almak zorundadırlar.

İştigal İzin Belgesi almak için gerçek veya tüzel kişiler müracaatta bulunabilirler. Başvuru esnasında Bakanlığa sunulması gereken bilgi ve belgeler Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu belgelerle yapılan başvuru Bakanlıkça değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde İştigal İzin belgesi düzenlenir. 

İştigal İzin sahipleri aynı zamanda bir Pazarlama İzin Sorumlusu çalıştırmak ve bu kişi adına da Bakanlıktan Pazarlama İzin Sorumlusu Belgesi almak zorundadır. Pazarlama İzin Sorumlularının kimler olabileceği 5996 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ve Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirlenmiş olup müracaatta bulundurulması gereken belgeler Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Başvurunun uygun görülmesi halinde Pazarlama İzin Sorumlusu Belgesi düzenlenir.

Pazarlama İzni Sorumlusu görevden ayrılması halinde yeni bir sorumlunun atanmaz ise, belge sahiplerinin iştigal izin belgeleri askıya alınır, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur. Her yılın ocak ayında pazarlama izni sorumlusunun görevine devam ettiğini gösteren güncel Sosyal Güvenlik Kurumu belgesinin Bakanlığa sunulması zorunludur.

Kontrol- Farmakovijilans

Farmakovijilans veteriner tıbbi ürünlerin İstenmeyen etkilerinin ve muhtemel sorunlarının saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili çalışmaları kapsar.

Pazarlama izni sahipleri ürünlerine satış izni alabilmek için farmakovijilans çalışmalarını yürütmek üzere bir veteriner hekimi Farmakovijilans Sorumlusu olarak atamak zorundadır. Söz konusu personelin atanması için gerekli belgeler Yönetmeliğin 17’nci maddesinde belirtilmiştir. Başvurunun uygun görülmesi halinde Farmakovijilans Belgesi düzenlenir.

Farmakovijilans Sorumlusunun görevden ayrılması halinde bir ay içerisinde yerine yeni bir sorumlu atanmak zorundadır. Aksi halde tüm ürünlere ait satış izin belgeleri askıya alınır, yeni bir sorumlu atanana kadar ürünlerin piyasaya arzına izin verilmez. Her yıl ocak ayında Farmakovijilans Sorumlusunun görevine devam ettiğini gösteren güncel Sosyal Güvenlik Kurumu belgesinin Bakanlığa sunulması zorunludur.

Farmakovijilans konusu Yönetmeliğin Altıncı Bölümünde açıklanmış olup, uygulamayla ilgili olarak hazırlıkları yürütülen Veteriner Farmakovijilans Kılavuzu kapsamında işlemler yapılacaktır.

Pazarlama İzni

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili tüm işlemler Bakanlığımızca (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)  yürütülmekte olup veteriner sağlık ürünü ifadesi veteriner tıbbi ürünleri ve tıbbi olmayan ürünleri kapsamaktadır.  
Hayvanlarda kullanılan ilaçlar ile immünolojik ürünler (aşı, serum ve in-vivo teşhis kitleri) veteriner tıbbi ürün kapsamındadır.
Yine hayvanlarda veya hayvanlar için kullanılan kozmetik ürünler, içme sularına katılarak kullanılan ve sulardaki istenmeyen maddeleri uzaklaştıran veya bağlayan klor nötralizanları gibi ürünler, hayvan barınaklarında kullanılan altlıkların nem ve koku gibi özellikleri üzerine etkiyen düzenleyiciler, esas olarak tıbbi bir etkisi olmayan ancak içerdiği maddeler nedeniyle esas tedaviye yardımcı olarak kullanılan, harici uygulamaya özgü ve kozmetik benzeri ürünler ve akvaryum sularında kullanılmak suretiyle hayvanların yaşam ortamını iyileştirmeye yönelik ürünler ise tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri kapsamına girmektedir. 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,  Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, veteriner sağlık ürünleri ile ilgili genel hususları içermekte olup, veteriner tıbbi ürünlerle ilgili işlemler ikincil olarak Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre, tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işlemler ise Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ HUSUSLAR
Bir veteriner tıbbi ürünün ülkemizde piyasaya arz edilebilmesi için Bakanlığımızca verilmiş pazarlama iznine sahip olması ve izin almış ürünlerin de ayrıca satış izni alması gerekmektedir.  
Pazarlama izni başvurusunda bulunabilecek kişiler
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, veteriner tıbbi ürün pazarlama izni başvurusunda bulunacak kişilerin iştigal izni almaları gerekmektedir. İştigal izni ile ilgili esaslar aynı Yönetmeliğin yedinci maddesinde yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse iştigal izni için her başvuru sahibinin bir pazarlama izni sorumlusu ataması gerekmektedir. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,  Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 12 nci maddesine göre pazarlama izni sorumlusu kimyager, kimya mühendisi, eczacı veya veteriner hekim olabilir. Başvuru sahibinin bir gerçek kişi olması halinde bu meslek mensuplarından biri olması gereklidir ve bu durumda pazarlama izni sorumlusu başvuranın kendisi olarak kabul edilir. Tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ise bu meslek gruplarından bir kişiyi pazarlama izni sorumlusu olarak atamak zorundadır. 
Başvuru 
Veteriner tıbbi ürünlere pazarlama izni verilmesi işlemleri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu sebeple başvuru, uygun şekilde hazırlanmış dosyalar ile Genel Müdürlüğümüze yapılmalıdır.
Pazarlama izni başvuru dosyaları 
İlaç başvuru dosyaları “İmmünolojik Veteriner Tıbbi Ürünler Dışındaki Veteriner Tıbbi Ürünlerin Başvuru Dosyası Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak, immünolojik ürünlerle ilgili başvuru dosyaları ise “Veteriner Biyolojik Ürünlerden Aşı ve Serumlar için Pazarlama İzni Başvuru Dosyası Hazırlama Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
Yukarıda verilen kılavuzlar çoğunlukla genel hükümleri içermektedir. Başvuru sahiplerinin söz konusu kılavuz gerekliliklerini yerine getirebilmesi için EMA (Europan Medicine Agency), VICH (International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products), ICH (The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) kılavuzlarını dikkate alması önem arz etmektedir.
İzinli veya izin başvurusu yapılmış bir üründe yapılacak değişiklikler
Bakanlıktan izinli veya izin almak üzere başvuru yapılmış ürünlerde yapılacak tüm değişiklikler Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak yayımlanan aynı isimli kılavuz hükümlerine göre yapılmalıdır. Bu başvurularla ilgili ücretlerle ilgili bilgilere www.tarim.gov.tr adresinde yer alan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait internet sayfasından ulaşılabilmektedir.  Değişiklik başvurularında izlenecek yol, değişikliğin nevine göre farklılık arz etmektedir. Bakanlığımızın bu konu ile ilgili yayımlamış olduğu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Satış izni

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre pazarlama izni almış her ürüne piyasaya verilmeden önce satış izni düzenlenmesi gereklidir. Ancak pazarlama izni olan ürünlere satış izni düzenlenmesi için her izin sahibinin bir farmakovijilans sorumlusu ataması gerekmektedir. Bu işlemlerle ilgili detaylı açıklamalar aynı yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer almaktadır. 
Ürünlere satış izni verilmesinde ürünün sınıfına göre iki farklı yol uygulanmaktadır;
-Veteriner biyolojik ürünler: Bu ürünlerin ithal edilen veya üretilen her serisine satış izni Bakanlığımıza bağlı Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenmekte olup, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer almaktadır.
- İlaçlar: Bu ürünleriln ilk serisine satış izni Genel Müdürlükçe verilir, takip eden serilere ise pazarlama izni sorumlusu satış izni düzenler. Konu hakkında detay aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer almaktadır. 

TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği nin beşinci maddesine göre bu kapsama giren bir ürünü üretmek, ürettirmek, ithal veya ihraç etmek ve piyasaya sunmak isteyen kişiler, Genel Müdürlüğe bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimde bulunmadan ürünlerin üretilmesi, ithali, ihracı, piyasaya arzı ve ambalajlanması gibi konularda faaliyet gösterilemez. Bildirimde sunulması gereken belgeler, bildirim sahibinin sorumlulukları, istihdamı sorumlu personel, ürün etiketlerinin taşıması gereken bilgiler, tanıtım ve denetim ile ilgili hususlar aynı Yönetmelikte yer almaktadır.
Genel müdürlük, başvuruyu uygun görmesi halinde durumu bildirim sahibine iletir. Uygun bulunmayan bildirimler, sahibine gerekçesi ile birlikte bildirilir. Uygunsuzlukların giderilmesi için başvuru sahibine bir aylık süre tanınır. Bu sürede uygunsuzlukları giderilmeyen başvurular, sahibine iade edilir.

Önemli bağlantılar
- Veteriner Biyolojik Ürünlerden Aşı ve Serumlar için Pazarlama İzni Başvuru Dosyası Hazırlama Kılavuzu
- Veteriner Sağlık Ürünü Pazarlama İzinleri için Bakanlığımızca Kabul Edilen İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikaları
- İmmünolojik Veteriner Tıbbi Ürünler Dışındaki Veteriner Tıbbi Ürünlerin Başvuru Dosyası Kılavuzu
- Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Kılavuz
- Bakanlığımızdan İzinli Veteriner Tıbbi Ürünler Listesi

İlgili diğer mevzuat;


İthalat- İhracat

Üretim

Veteriner Tıbbi Ürün Üretimi

Veteriner tıbbi ürünlerin üretimi için 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 inci bendi gereği Bakanlığımızdan izin alınması zorunludur.
Ancak aynı Kanun maddesinde yer alan 7 inci bentte belirtildiği üzere veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığından izinli üretim yerlerinde de yapılabilmektedir.

Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Yerleri İçin Üretim Yeri Ön İzni 

Veteriner tıbbi ürün üretim yeri ön izni zorunlu bir prosedür olmayıp, amacı başvurular hakkındaki 2013/07 sayılı talimatta belirtildiği üzere üretim yerinin tasarımın inşaattan önce incelenerek telafisi mümkün olamayan durumların önlenmesidir.
Başvuru belgeleri için Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 1 nci fıkrası ile 2013/07 sayılı talimat incelenmelidir. 

Üretim Yeri İzni

Üretim yeri izni ön izni alınmasını takiben ya da doğrudan üretim yeri izni için başvuruda bulunabilir. Üretim yeri izni başvurusu için Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile 2013/07 sayılı talimat incelenmelidir. Ön izin alınmadan yapılan başvurularda Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki belgelerde yer almalıdır. 
Üretim Yerindeki Değişiklikler

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine üretim yeri izin sahipleri, üretim yerinde yapılacak tüm değişiklikler için Bakanlıktan izin almalıdırlar. İzin başvuru yazısında yapılması planlan değişiklik detaylı olarak açıklanmalı ve değişiklik sonrasını gösteren plan ve krokiler yazı ekinde sunulmalıdır. Değişiklik Bakanlıktan izin alındıktan sonra gerçekleştirilmelidir.
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Denetimi ve Sertifikalandırma 
GMP denetimleri için izlenecek yol ile tarafların uyması gereken usul ve esaslar, 2013/08 sayılı talimat ile belirlenmiştir. Başvuru sahiplerinin, Bakanlığın ve denetçilerin kullanması gereken formlar bu talimat ekinde yer almaktadır.
Yurtdışındaki Üretim Yerlerinin İÜU (GMP) Denetimi ve Sertifikalandırılması
Yurtdışındaki üretim yerlerinin GMP denetimi için aşağıdaki şartlara sahip kişiler Bakanlığa başvuruda bulunabilir.

1. Türkiye'de yasal bir temsilcisi bulunan üretim yeri sahipleri,
2. Yurtdışında denetlenecek üretim yerinin muvafakatini almış ve Türkiye'de bir veya birden fazla veteriner tıbbi ürün için pazarlama izni ile ilgili başvuru yapan gerçek ve tüzel kişiler. 
Yurtdışındaki üretim yerleri için başvuru ve denetimler de 2013/08 sayılı talimatta belirlenen usul ve esaslarda gerçekleştirilir.

Önemli bağlantılar
- Ruhsatlı Veteriner Ecza Depoları
- Veteriner Tıbbi Ürünler için İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu
- Bakanlığımızca İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası Verilen Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Yerleri
- Veteriner Sağlık Ürünü Pazarlama İzinleri için Bakanlığımızca Kabul Edilen İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikaları
- Veteriner İlaç Üretim Bilgileri Formu

Dağıtım ve Satış

Önemli bağlantılar

- Perakende Satış Yerleri ve Tıbbi Ürün Bulunduran Yerlerin İzin ve Denetim İşlemleri
- Veteriner İlaç Fiyatları ile ilgili Duyuru
     Üst Yazı

Veteriner Farmokovijilans Kılavuzu

''