AB Çerçeve Program Projeleri

AB Çerçeve Programları

Çerçeve Programları Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

Çerçeve Programları, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. İlk program (1. Çerçeve Programı) 1984-88 döneminde 3.75 milyar € bütçe ile uygulanmıştır.  2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte ise AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği'nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. H-2020 Programı yaklaşık 80 milyar € bütçesiyle Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir.

Horizon-2020 Programı

  • Bilimsel Mükemmelliyet
   • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
   • Yeni ve Gelişen Teknolojiler
   • Marie Skłodowska-Curie Aksiyonları
   • Araştırma Altyapıları
  •  Endüstriyel Liderlik

   • Endüstriyel teknolojilerde liderlik
   • Risk Finansmanına Erişim
   • KOBİ'lerde yenilikçilik
  • Toplumsal Sorunlara Çözümler

  • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
  • Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyo-ekonomi
  • Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
  • Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
  • İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler
  • Değişen Dünya'da Avrupa- Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
  • Güvenli Toplumlar- Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması
 • İnovasyon Aksiyonlarına Hızlı Erişim
 • Mükemmelliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi
 • Toplum ile ve Toplum için Bilim
 • Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü
 • EURATOM

   
  H2020 Programı ile ilgili detaylı bilgi için:

   Horizon 2020-AB Komisyonu

     Horizon 2020-TÜBİTAK

 

Toplumsal Sorunlara Çözümler: Alan-2

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları ve  Biyoekonomi

Tanım:

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları ve  Biyoekonomi alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan 6 alandan biridir.

Amaç:

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, genel anlamda biyolojik kaynakların etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

Alanın spesifik amaçları;

 • Yeter düzeyde güvenli, sağlıklı, kaliteli gıda arzının ve diğer biyolojik kaynaklı ürünlerin üretiminin güvence altına alınmasına katkıda bulunmak
 • Tarımsal üretim ve üretim sonrası aşamalarda verimli, sürdürülebilir ve kaynak kullanımı yönünden etkin birincil üretim sistemlerinin benimsenmesi
 • Tarımsal faaliyetler ile ilgili ekosistem hizmetlerinin ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi yanı sıra rekabetçi ve düşük karbon salınımlı tedarik zincirine geçişin sağlanması

Yukarıda bahsedilen hedefler ile Avrupa'da sürdürülebilir biyo-ekonomiye ve yeni teknolojilerin uygulanmasına geçişin hızlanması beklenmektedir

Bütçe: 3.851 Milyar Avro

2016-17 Çalışma Programı

 

Finansal Konular

              7.Çerçeve Programı Finansal Rehber

              H2020 Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesi

 

Faydalı Linkler

H2020 Araştırma ve İnovasyon için AB Çerçeve Programı

               Participant Portal
             
               Ar-Ge bilgi Servisi (CORDIS)

 

AB Çerçeve Programları Projeleri

                 6. ÇP Projeleri

                 7. ÇP Projeleri

                 H2020 PROGRAMI PROJELERİ (2014-2020)

                 ERA-NET Çağrıları Kapsamında Dahil Olunan Projeler

                 ERA-NET Enstitü-Üniversite İşbirliği Sözleşme Örneği

''