Gıda ve Yem Hizmetleri

  • Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) Eğitim Videoları

​İl/İlçe Müdürlükleri ​Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri ​Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri
- ​Yeni Sisteme Genel Bakış
- ​Birim Sistem Sorumlularının Görev ve Yetkileri ​ ​
- ​Personel Kaydı ve Kullanıcı Oluşturma
- Firma Kaydı​
- ​İşletme Kaydı
- ​Denetim Kaydı
- Laboratuvar Analizleri Yapılabilirlik Durumu Sorgulama
- Şahit Numune Girişi
- Analiz Sonuç Değerlendirmesi, Risk Puanlaması ve Denetimin Onaylanması ​
- Toplatma /El Koyma Kararları Girişi
- ​​Ürün Yedi Emin Süreci Kayıtları
- ​İdari Yaptırım Kaydı    
- ​UKİP (Ulusal Kalıntı İzleme Planı) Numune Kayıtları 
- ​​​Hayvansal Ürünlerin İthalat İşlemleri
- ​Gıda İşletme Kapasiteleri ve Gerçekleşen Üretim Miktarları Girişi
- ​Gıda Kaynaklı Vaka Salgın Formu Girişi
- ​Takviyeci Edici Gıdaların Onay İşlemleri
- ​​İstatistiki Rapolamaların Kullanımı
- ​​Yeni Sisteme Genel Bakış
- ​Birim Sistem Sorumlularının Görev ve Yetkileri ​ ​
- ​​Personel Kaydı ve Kullanıcı Oluşturma
- ​Hayvansal Ürünlerin İthalat İşlemleri
- ​Firma Kaydı​
- ​​İşletme Kaydı
- ​​Denetim Kaydı
- ​​Laboratuvar Analizleri Yapılabilirlik Durumu Sorgulama ​
- Şahit Numune Girişi
- ​Analiz Sonuç Değerlendirmesi, Risk Puanlaması ve Denetimin Onaylanması ​
- ​​​İstatistiki Rapolamaların Kullanımı ​ ​
​- Yeni Sisteme Genel Bakış
- ​Birim Sistem Sorumlularının Görev ve Yetkileri ​ ​
- ​​Personel Kaydı ve Kullanıcı Oluşturma
- ​Laboratuvar Bilgileri Ekranı
- ​​​Numune Kabul ve Analiz Sonuç İşlemleri   ​ ​ ​ ​
''