Nişasta Bazlı Şeker

​Fruktoz

Meyve şekeri olarak bilinen pekmez, bal, meyve ve sebzelerin büyük bir çoğunluğunda doğal olarak bulunan bir şeker türüdür.

Glukoz

Bal ve çeşitli meyvelerde bulunan, üzüm şekeri olarak da bilinen ve sakarozdan daha az tatlı bir şeker türüdür.

Glukoz-Fruktoz Şurubu veya Fruktoz-Glukoz Şurubu

Kuru maddedeki fruktoz oranı ağırlıkça %5'ten büyük olan glukoz ve fruktoz içeren şuruplardaki glukoz veya fruktoz miktarına göre; fazla miktarda olan önce yazılmak üzere, "glukoz-fruktoz şurubu" veya "fruktoz-glukoz şurubu" olarak isimlendirilen şuruplardır.

İnülin

D-Fruktofuranaz birimlerinden oluşan bir polisakarittir. İnülin molekülünün bir ucunda bir ve zincirin içerisinde birkaç D-glukoz birimi içerir. Bitkilerin bir tür karbonhidrat deposudur. Hindiba ve yer elmasından ekstrakte edilen inülindeki polimeri oluşturan bağlar hidroliz yolu ile kırılarak inülin şurubu olarak bilinen ve fruktoz içeriği yüksek şuruplar elde edilmektedir.

Kristalize Fruktoz

Kristal saf fruktozdur.

Kuru Madde

Herhangi bir sulu çözeltinin suyu buharlaştırıldığında kalan katı maddedir.

Mısır Gluteni

Mısır işleme sürecinin protein ve lif bakımından zengin bir yan ürünüdür.

Mısır Şurubu

Nişastanın hidrolizi ile elde edilen şuruplardır.

Nişasta

Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen çok sayıda glukoz molekülünün bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Nişasta beyaz renkli, kokusuz, lezzetsiz bir maddedir. Mısır, arpa, buğday, patates gibi besinlerde bulunur.

Nişasta Bazlı Şeker

Mısır, patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden izole edilen nişastadan elde edilen ve temel olarak glukoz ve/ veya fruktoz içeren şekerlerdir.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu

Mısır nişastasının hidrolizi sonucu elde edilen glukoz şurubunun içindeki glukozun bir kısmının fruktoza dönüştürülmesi (izomerizasyon) sonucunda ortaya çıkan sakaroza alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır. İzomerizasyon sonucu elde edildiği için bu ürünler izoglukoz veya yüksek fruktozlu mısır şurubu karşılığı olarak HFCS (high fructose corn syrup) olarak isimlendirilmektedir. HFCS'nin iki temel türü olan HFCS-42 ve HFCS-55; sırasıyla % 42 ve % 55 fruktoz içermektedir.

''