Pancar ve Kristal Şeker

Bagas (Şeker Kamışı Küspesi) 

Şeker kamışı posasıdır.

Ham Şeker

İleri saflaştırma yapılmadan kısmen saflaştırılmış şerbetten elde edilen kristallerden oluşan sakarozdur. Kuru halde, polarimetrik metoda göre belirlenen sakaroz oranı ağırlık itibariyle %99,5'ten az olan şekerdir.

İhraç Ön İzni

Şekerin, yurt içi arz talep dengesini, fiyatlarını, stok durumunu, üretici ve imalatçı-ihracatçıların durumları dikkate alınarak, ihracına ilişkin düzenlenen belgedir.

İnvert Şeker

Kristallendirilmiş sakarozun suda çözünerek hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça %50'den fazla olan, sulu sakaroz çözeltisidir.

Kahverengi Şeker

Sakaroz ve invert şeker miktarı toplam olarak ağırlıkça en az % 88 olan, nemli, kahverengi tonlardaki ince taneli şekerdir. Kristal şekerin, yenilebilir kamış melası ile kaplanmasından elde edilir.

Küp Şeker

Küp şeker, toz şekeri oluşturan şeker kristallerinin sıkıştırılarak bir araya getirilmesiyle yapılır. Küp şeker üretilen fabrikalarda bu işi yapmak için özel makineler bulunur. Bu makinelerde ilk olarak toz şekerin üzerine bir miktar su püskürtülür. Bunun sonucunda şeker taneciklerinin bir bölümü çözünür ve yapışkan hale gelir. Kısmen çözünmüş olan şeker tanecikleri küp şeklindeki kalıplara dökülüp sıkıştırılır. Böylece şeker taneciklerinin birbirine tutunması sağlanır. Daha sonra kalıplardaki küp şekerler fırından geçirilerek kurutulur. İçlerindeki su buharlaştıktan sonra da küp şekerler paketlenir.

Melas

Şeker fabrikalarında şekerin daha fazla kristallendirilerek ayrılması ekonomik olmayan son atığıdır. Kahverengimsi kıvamlı bir sıvıdır. Bünyesinde şeker, bazı mineral maddeler ve suda eriyen farklı bileşikler bulundurur.

Pancar Küspesi

Şeker pancarındaki şekerin su ile ekstraksiyonu sonrasında kalan posadır.

Sakaroz

Bir glukoz molekülü ile bir fruktoz molekülünden oluşan bir disakarittir ve doğada başlıca şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir. Meyve sebzelerin çoğunda da serbest olarak bulunur.

Sofra Şekeri

Sakarozun en yaygın kullanılan şekli sofra şekeri olarak da bilinen kristal halidir.

Şeker Kamışı

Buğdaygiller familyasından, genellikle 3-5 metre kadar boyu olan, saplarından şeker elde edilen bitkidir.

Şeker Pancarı

Etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgiller familyasından 2 yıllık tarım bitkisidir.

Tahsisat Belgesi

İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin bildirimini müteakip Kurum tarafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgedir.

''